Skip to main content

Limhamnsspåret används igen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 08:44 CEST

Vid månadsskiftet september/oktober trafikerar återigen Nordmills och Kockums Industriers lastvagnar Limhamnsspåret. Spåret är ca 1 km långt och sträcker sig mellan StoraVarvsgatan och Malmö C . Normalt används spåret av ett lok och två-tre vagnar fyra gånger per dag.

Limhamnsspåret är ett effektivt sätt för Nordmills och Kockums Industrier att transportera mjöl respektive godsvagnar vidare ut i Sverige och världen.

Spåret togs bort i och med bygget av citytunnelns underjordiska station vid Malmö C och har varit borttaget i ca tre år. Företagen har istället använt sig av stor lastbil såkallade "vagnbjörn" för att transportera järnvägsvagnarna. Det har varit en provisorisk lösning, som fungerat bra, men som inte är lönsam i längden.

Spåret har lagts tillbaka 20-30 meter mer norrut än tidigare pågrund av utbyggnad av Malmö C. Vid alla korsningarna där spåret passerar biltrafik installeras nu trafiksignaler.

Fakta om Limhamnsspåret:

Malmö-Limhamns järnväg invigdes 1889. Inititativtagare var Skånska Cement AB och syftet med spåret var att transportera gods till och från bolagets fabrik i Limhamns hamn. Fabriken stod klar 1890. Delvis gick spåret ute i vattnet på en uppbyggd järnvägsbank. Senare markutfyllnader och anläggandet av Ribersborgsstranden gör att spåren idag ligger en bit inåt land. Förutom godstrafik fanns även persontrafik. Banan kom att kallas Sillabanan i folkmun eftersom en viktig passagerargrupp var "sillagummorna", det vill säga fiskarhustrur från Limhamn som åkte in till Malmö för att sälja fisk. I en kraftig storm julen 1902 raserades stora delar av järnvägen, men den byggdes snabbt upp igen. Persontrafiken nådde en kulmen 1904, då man hade avgångar varje halvtimme. När det öppnades en spårvagnslinje mellan Limhamn och Malmö 1915 minskade persontrafiken drastiskt. Den bibehölls dock fram till 1945. Efter det fungerade banan enbart för godstrafik.

För ytterligare information kontakta Peter Wallenberg , tel: 040-341116

(efter 14.00)

Linda Johnson, informatör 0709 34 21 80

Bifogade filer

PDF-dokument