Skip to main content

Lindgårdens vårdboende stänger

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 15:20 CET

Ingress:
Fosie stadsdelsfullmäktige beslutade i våras att Lindgårdens vårdboende skulle lämnas, med undantag för till gruppboendeplatser konverterade platser och s k trygghetsplatser. Nu föreligger ett nytt förslag som innebär att Lindgården lämnas helt som vårdboende.

Text:
I maj 2003 beslutade stadsdelsfullmäktige att 118 platser på Lindgårdens vårdboende skulle läggas ner inom en treårsperiod. De återstående 36 platserna skulle konverteras till gruppboendeplatser för demenssjuka och så kallade trygghetsplatser. En politisk viljeinriktning har nu uttalats, som innebär att Lindgården helt lämnas som vårdboende under de närmaste åren. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag för avvecklingen och hur de planerade demensplatserna ska kunna lösas på annat sätt. Förslaget bereds i Arbetsutskottet den 25 november och beslut tas i fullmäktige tisdagen den 9 de cember (OBS ändrad tid 17.00).

Den 4 december klockan 13.00 kommer ordförande i Fosie SDF, Christer Brandt att närvara vid ett öppet möte för boende, anhöriga och personal på Lindgårdens servicecentrum.

Mer information får du av:
Christer Brandt, ordförande Fosie sdf, telefon: 070-6011038. Lisbeth Malmsjö, chef vård och omsorg i Fosie, telefon: 040-34 72 67.

Välkommen!