Skip to main content

Linnéskolan visar skorna för Europa

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:00 CET

Linnéskolan står som värd den 16-17 november för uppstarten av EU-projektet ”Show me your shoes”. Rektorer och lärare från nio skolor och sju länder träffar varandra för första gången på Linnéskolan. 

Under två år ska lärare och elever från de olika skolorna byta erfarenheter kring kulturella värderingar, språk, religion med mera. Målet är att uppskatta likheter och skillnader i varandras kulturer. 

Symbolen för projektet är en sko. Det handlar om att skolorna ska lära av varandra och få inblick i hur det är att gå i andras skor – få ett bredare perspektiv på livet de lever. Länder som deltar är: Sverige, Danmark, Frankrike, Wales, Finland, Tyskland och Spanien. 

”Show me you shoes” har tre huvudområden:

  • Interkulturell dialog – Främja flerspråkighet och öka medvetenhet om kulturella traditioner, språk, vikten av gemensamt arbetssätt och begreppet europeiskt medborgarskap.
  • Informations- och kommunikationsteknik – Skapa ett socialt nätverk för elever och lärare, uppmuntra till ökad teknikanvändning och fördjupade kunskaper. Produkter som görs under projekttiden kommer att skapas med olika IT-program.
  • Fattigdom och socialt utanförskap – Öka medvetenheten och få kunskap om barns villkor i andra delar av världen och jämföra det med elevernas liv idag. Hitta åtgärder för kampen mot fattigdom och diskriminering. 

För mer information kontakta gärna
Johan Revemark, rektor
Telefon: 040-34 67 66, 0708-44 67 66 

Ulrika Feldtman, lärare
Telefon: 040-34 71 85 

David Levin
Informatör
Tel. 040-34 63 05