Gå direkt till innehåll
Armando Perla
Armando Perla

Pressmeddelande -

Lokal och personal klar inför första fasen av Rörelsernas museum

Rörelsernas museum har genomfört sin första rekrytering. I konkurrens med ett stort antal kvalificerade sökande gick uppdraget till Armando Perla, som närmast kommer från Canadian Museum for Human Rights. I bagaget har han med sig erfarenheter av att bygga upp ett storskaligt museum från grunden. I början av 2019 planeras även att dörrarna till workshop-lokalen för Rörelsernas museum öppnas upp.

Canadian Museum for Human Rights (CMHR) startades 2014 men Armando Perla ingick redan 2010 i teamet som förberedde museets utställningsverksamhet. Sedan starten har han varit ansvarig för ett tjugotal utställningar på Canadian Museum for Human Rights. 

– Det är en fantastisk möjlighet att få ta med mig erfarenheterna från CMHR och vara med i processen för att skapa ett helt nytt museum om demokrati och migration i Malmö. Jag är mycket imponerad av de inkluderande metoderna som präglar arbetet med Rörelsernas museum i Malmö.

– Armando har ett fantastiskt internationellt nätverk och viktiga erfarenheter av att skapa utställningar i nära samarbetsprocesser. Han har dessutom en internationell examen i mänskliga rättigheter inom ramen för juridikstudier från Lunds universitet, säger Fredrik Elg, enhetschef för Rörelsernas museum.

Efter att förstudien om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum presenterats för kulturdepartementet, fick Malmö stad fick förra året medel av regeringen att inleda en uppstartsverksamhet för Rörelsernas museum. Tanken är att under några år testa idéer och metoder inför etablerandet av ett fullskaligt nationellt museum. I början av maj fattade kommunstyrelsen beslut om tillfällig workshop-lokal eller testlab om 600 kvm på adress Bergsgatan 20. 

– Under uppbyggnadsperioden är det väldigt viktigt att kunna använda en centralt placerad lokal för fortsatta dialogmöten, för innehållsproduktion och ha en plats för att testa olika former av samarbeten i en publik miljö, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad. Under första fasen kommer huvudmannaskap och fullskalig museiverksamhet att utredas.

För kommentarer kontakta:
Fredrik Elg
Enhetschef, Rörelsernas museum
Tfn: 0704 - 34 48 51
Epost: fredrik.elg@malmo.se

Roxana Ortiz
Huvudprojektledare, Rörelsernas museum
Tfn: 0708 -53 29 98
Epost: roxana.ortiz@malmo.se

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150