Skip to main content

Lokalflytt inom Rosengårds skolor blir av

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 10:11 CET

Efter omröstning beslutade stadsdelsfullmäktige i Rosengård på torsdagskvällen att genomföra den förändring av skol- och förskolelokaler som föreslagits i samband med en lokalöversyn i stadsdelen. Förändringen görs inom ramen för Framtidens skola - allt med målet att fler elever ska nå kunskapsmålen i skolan.

- Det innebär att vi nu fortsätter enligt den plan som vi har, det vill säga att vi startar en projektorganisation som får i uppdrag att titta på detaljerna framöver, säger Jytte Lindborg, barn och ungdomschef i Rosengård.

Sedan våren 2002 har antalet elever i stadsdelens skolor minskat. Det har lett till en överkapacitet på lokaler och stora kostnader för barn- och ungdomsverksamheten. Dessutom innebär nästa års budget att skolan måste minska sina kostnader med 14 miljoner kronor. 

– Nu gör vi växlingen inom ramen för Framtidens skola i Rosengård. Någon grundskola minskas ned i storlek och möjliggör därmed för fler förskoleplatser, en annan ökar i storlek och utvecklas med en campustanke, säger Jytte Lindborg.

– Vi gör de förändringar som ger störst ekonomisk effekt. Men tanken är också att lokalerna ska bli bättre anpassade för skolverksamheten och större möjligheter skapas för flexibla grupperingar. Målet är att öka kvaliteten och öka måluppfyllelse i skolan.

Fakta:

  • I ärendet föreslås bland annat att Kastanjens förskola och Herrgårdens förskola flyttar till lokaler på Rosengårdsskolan. Nuvarande paviljonger avvecklas, med genomförande under perioden oktober till december 2012.
  • Törnrosens förskola flyttar till Örtagårdsskolans byggnad C, med genomförande under perioden januari till mars 2013. En avvecklingsplan för lämpligt antal lägenhetsförskolor ska tas fram och presenteras senast april 2012.
  • Enligt tidigare beslut i stadsdelsfullmäktige 2010 flyttar Örtagårdsskolans elever i 7-9 till Värner Rydénskolan och lämnar plats för etablering av förskola. Örtagårdsskolan blir därmed mindre och anpassas för cirka 300 elever. Värner Rydéndskolan har lokaler för fler elever.
  • Rosengårdsskolan anpassas för att kunna ha max 400 elever.

 

För mer information:

Jytte Lindborg, barn- och ungdomschef Rosengård

0705-389700, jytte.lindborg@malmo.se

David Levin, informatör

0766-297651, david.levin@malmo.se

 

Läs också mer på:

www.malmo.se/framtidensskola