Skip to main content

Lokalt arbete en språngbräda för global utveckling – konferens i Malmö 30/10

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2012 10:15 CET

På tisdag den 30 oktober möts politiker, tjänstemän och forskare från hela Skåne för att följa upp och konkretisera FNs klimatkonferens i Rio de Janeiro i juni.

Temat är lärdomar från Rio-konferensen och hur arbetet för hållbar utveckling kan tas vidare på en lokal nivå.

Malmö stad, Lunds kommun, Lunds universitet, Malmö högskola, Hållbar utveckling Skåne och Institutet för hållbar stadsutveckling bjuder gemensamt in till konferensen Efter Rio+20 – hur skapar vi en hållbar framtid globalt och lokalt?

-Vi vill visa att vi är många aktörer på lokal nivå som arbetar för att nå en hållbar utveckling. I globala sammanhang, som vid Rio-konferensen, är det ofta svårt att nå längre än till en minsta gemensam nämnare. På lokal nivå behöver vi inte kompromissa på samma sätt, istället kan vi gemensamt ha en högre ambitionsnivå, säger Elin Hasselberg på miljöförvaltningen, samordnare för konferensen.

Under dagen talar, bland andra, Malmö stad miljödirektör Katarina Pelin om framgångsfaktorer för ett lokalt miljöarbete. Kenneth Hermele från Lunds universitet pratar om varför ekonomer bara talar om tillväxt. Eftermiddagen består av workshops där det lokala arbetet för en hållbar utveckling angrips från olika håll. Bland annat testas ett specialframtaget brädspel för att lära om nya sätt att arbeta med stadsutveckling.

Tid: 30 oktober klockan 9.30-16.15
Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Varmt välkommen!

För ytterligare information kontakta Elin Hasselberg, miljöförvaltningen
0709-46 73 72, elin.hasselberg@malmo.se
www.malmo.se/globalamalmo