Skip to main content

Lyckad satsning kopieras till Kroksbäck

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:22 CEST

För ett år sedan öppnades portarna till Holma Infocenter. Nu är det dags igen! I samarbete med Hyllie stadsdelsförvaltning öppnas Kroksbäck Infocenter och en mötesplats för äldre av Afghanska kulturföreningen.

- Holma Infocenter har visat sig vara en lyckad satsning. Vi bedömer att detta blir till nytta i Kroksbäck också, säger Siv Jensen som är avdelningschef för Avdelningen för integration och hållbar utveckling, Hyllie SDF.

Syftet med Kroksbäck Infocenter är att hjälpa boende i området genom att erbjuda bland annat samhällsinformation och professionell jobbcoachning.

- Genom att öppna ett infocenter i Kroksbäck kommer samhällservicen närmare medborgaren och delaktigheten i området blir större. Målet är att Kroksbäck Infocenter blir en levande mötesplats för alla, ung som gammal, säger Hamid Turab, ordförande i Afghansk kulturförening.

Verksamheten förläggs centralt i Kroksbäck i lokaler som MKB upplåter. Malmö stad handleder verksamheten. Föreningen öppnar även en mötesplats för äldre. I lokalerna finns sedan tidigare också Lyktan, barnverksamheten som riktar sig till barn mellan 7-12 år. Satsningen i Kroksbäck är en del av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö.

______________________________________________________________________

Fakta

- Den 3 oktober klockan 17.00 öppnas portarna.
- Lokalen ligger på Mellanbäcksgången 4.
- Bakom satsningen står Malmöbor i Kroksbäck. Som en del av Områdesprogrammet är Malmö stad och MKB med och stöttar verksamheten. 

Om Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö
Den 8 september 2010 fattade Kommunstyrelsen beslut om Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Områdesprogrammets mål är att skapa ur alla aspekter en hållbar stad där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går hand i hand. Dialog och involvering är centrala begrepp i programmet. Med betoning på att göra saker med invånare och olika aktörer, snarare än åt och för siktar programmen på ny förändring i områdena. Mer info: http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Omradesprogram/Bakgrund.html

För frågor
Tove Örjansdotter (planeringssekreterare, Hyllie SDF) 0721-87 77 27
Siv Jensen (avdelningschef, Hyllie SDF) 0766- 33 17 17
Hamid Turab (ordförande, Afghansk kulturförening) 0705- 87 63 53