Skip to main content

Många fördelar med Öresundsmetro

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 13:18 CET

Idag (4/12) presenterade Malmö stad och Köpenhamns kommun slutrapporten av den första förstudien av en Öresundsmetro, som beskriver vilka möjligheter en sådan förbindelse innebär. En metro mellan Malmö och Köpenhamn med en total restid på mellan 15 och 20 minuter från centrum till centrum avlastar Öresundsbron samtidigt som det skapas förutsättningar för ökad tillväxt och integration.

Rapporten visar tydligt på nödvändigheten i att planera för att avlasta bron, som står inför ett starkt växande tryck. Befolkningen växer kraftigt i båda städerna och om tjugo år väntas antalet tågresenärer över bron ha stigit från dagens 20 000 till över 50 000 om dagen. Samtidigt kommer godstrafiken att fortsätta öka, inte minst när förbindelsen under Fehmarn Bält öppnar år 2021. Planer finns dessutom för mer fjärrtåg, bland annat höghastighetståg på sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn, som också ska få plats på bron.

Öresundsmetron skulle, enligt förstudien, vara en effektiv och långsiktig lösning på kapacitetsproblemen, och kunna hantera hälften av passagerarna på Öresundstågen.  Som ett helt självständigt system skulle metron inte bara avlasta utan också skapa ett mer robust och pålitligt trafiksystem tvärs Öresund.

– Godstrafiken på bron kommer att öka kraftigt och vi måste ha en lösning så att persontrafiken inte störs. Det är nödvändigt för tillväxten och integrationen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.   

Förstudien lyfter fram hur en metro skulle bidra till att Öresundsregionen stärker sin internationella konkurrenskraft då den korta restiden gör det lättare att jobba, bo, studera, uppleva och mötas på andra sidan. Företag och forskningsinstitutioner får bättre möjligheter att etablera sig på båda sidor av sundet och den större arbetsmarknaden skulle göra det enklare att matcha kompetenser. En metro stärker också Kastrups position som internationell knutpunkt i norra Europa, vilket i sig är en stark etableringsfaktor för företag.

Planer för byggstart 2025
Kunskaper gällande byggtekniker och miljökonsekvenser från byggandet av Öresundsbron, Citytunneln och Köpenhamnsmetron ger stora fördelar när man nu tittar på de tekniska möjligheterna att bygga en metro.

– Resultatet av förstudien visar att det finns mycket stor potential i att förverkliga Öresundsmetron. Byggstart kan ligga runt 2025, för att metron ska kunna tas i bruk omkring 2030. För att klara det måste nu utrednings- och planeringsarbetet fortsätta, säger Klas Nydahl, projektledare för Öresundsmetron i Malmö stad

– Det gäller att se långt fram i tiden, planerar vi inte nu riskerar vi att få problem.  Vi måste ha fram en hållbar finansiering men jag är övertygad om att Öresundsmetron skulle göra stor samhällsnytta, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.


Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten "Resultat och värderingar. Förstudie Öresundsmetro Köpenhamn Malmö 2013" på www.malmo.se/oresundsmetro 

För mer information:
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö, tfn: 0735-79 97 01
Klas Nydahl, projektledare Öresundsmetron, Malmö stad, tfn: 040-34 13 15