Skip to main content

Många olika behov ska tillgodoses när Malmö växer

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 15:58 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på måndagen ett ärende gällande ändring av översiktsplan för del av Kirseberg, vilken bland annat berör ett antal kolonilotter vid Lundavägen, som man valde att återremittera.

Stadsbyggnadsnämnden får nu i uppdrag att i den process som pågår fundera på hur man kan kombinera gröna och kulturmiljömässiga kvaliteter med en öppen stationsmiljö och kollektivtrafiknära bostäder.

– Malmö växer och i arbetet med att bygga staden hel måste bostäderna bli fler, men ska fortfarande ska vara en grön stad. Stadsbyggnadsnämnden får nu i uppdrag att försöka hitta en lösning som bättre tillgodoser de olika behoven, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är måna om att hitta en lösning som samtidigt tillvaratar de kvalitéer som finns i området och kombinerar dem med en öppen station och kollektivtrafiknära bostäder, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh. 0735-79 97 01

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06