Skip to main content

​Många vinster med bostäder till hemlösa barnfamiljer

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 16:31 CET

2014 gjorde Malmö stad och MKB en gemensam satsning och avsatte 100 av det kommunala bostadsbolagets lägenheter till hemlösa barnfamiljer. På onsdagen presenterades satsningens slutrapport för kommunstyrelsen. Den visar på vinster för såväl Malmö stad och MKB som för de enskilda familjerna.

Sammanlagt har 112 familjer fått möjlighet att bo i egen lägenhet genom den gemensamma satsningen. Av de 77 familjer som har avslutas har 91 procent fått egna förstahandskontrakt.

För stadsområdena har satsningen inneburit ekonomiska besparingar på närmare 17 miljoner under de tre år som den pågått, bostäderna innebär nämligen att man inte behöver använda sig av dyra, tillfälliga lösningar som till exempel hotell. För Malmö stad som helhet har satsningen inneburit en besparing på 22 650 kronor per månad och hushåll.

Ett eget boende istället för en osäker eller kringflackande tillvaro är av stor vikt för hela familjen som annars riskerar att utveckla en social problematik. För föräldrarna kan en egen bostad vara en förutsättning för att kunna börja studera eller arbeta, för barnen kan det innebära en trygg punkt och en möjlighet att göra läxor i lugn och ro eller att bjuda hem vänner.

– Det blir tydligt att många barnfamiljer är hemlösa enbart för att de inte kommer in på bostadsmarknaden av egen kraft. Att alla dessa familjer nu har egna förstahandskontrakt är en viktig samhällsekonomisk investering, barnen kan i större grad klara skolan och föräldrarnas möjligheter på arbetsmarknaden stärks, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Hemlöshetsproblematiken är komplex och för att lösa den behöver vi pröva många olika åtgärder. Vi tar med oss erfarenheterna av den här satsningen in i det fortsatta arbetet, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Märta Stenevi 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 15)