Skip to main content

Makt över människor - ny permanent utställning på Malmö Museer

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 16:30 CEST

Den 9 maj invigs Makt över människor - en ny permanent utställning om slottet Malmöhus historia från 1700-talet till nutid.

MAKT ÖVER MÄNNISKOR skildrar Malmöhus historia de senaste tre hundra åren. Den ger kunskap om Malmöhus och dess roll i historien, men vill också beröra. Slottets 600-åriga historia, från Erik af Pommerns 1400-tals kastell
till våra dagars museum, är dramatisk och mångfacetterad. Livsöden och händelser har passerat. En del nästan obemärkt, andra med buller och brak. Men en sak har alltid varit detsamma. Malmöhus är en plats som alltid varit bevakad. Den ?vanlige? medborgaren har inte haft tillträde hur som helst. Även idag bevakas museet av vakter och kameror.

I alla tider har slottet varit en plats där makt koncentrerats. Såväl ekonomisk, kunglig, juridisk, dömande och exekutiv makt som makt över smak och ku
lturarv. I maktens kölvatten följer maktlöshet för dem som befinner sig på den andra sidan. Utställningen lyfter framförallt fram människor som var/är utan makt. Besökaren möter mörka, förtvivlade historier men också några ljusa.
- Från sorg som följde i pestens spår vid 1700-talets början, till avgrund och förtvivlan i arrestlokaler på fästningen i väntan på avrättning.
- Fästningens förfall.
- Berättelser om fångar och deras livsöden, deras brott och umbärande i fängelset. Straff och förn
edring.
- Berättelser från bostadsbristens Malmö på 1920-talet och livet i nödbostäder på Malmöhus.
- Mötet med andra världskrigets flyktingar som bereddes tak över huvudet mitt bland museiföremål och uppstoppade djur.
- Museitidens makt över smak och kunskap, till dagens frågor om vem som egentligen äger makt över besluten.

För mer information, kontakta:
Kicki Rask, Malmö Museer. e-post kicki.rask@malmo.se