Skip to main content

Malmö är Skånsk etta i rankning av ungdomskommuner

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2016 10:33 CET

KFUM Sverige rankar varje år landets kommuner utifrån hur mycket resurser som satsas på de unga, och i 2015 års jämförelse hamnar Malmö på plats 31 av 290. Placeringen gör Malmö till den bästa kommunen i Skåne. Malmö är också bäst i klassen i jämförelse med Sveriges två andra storstäder då Göteborg intar plats 151 och Stockholm plats 203. Malmös placering uppmärksammades med en diplomutdelning på fredagen.

Enligt KFUM är de bästa ungdomskommunerna de som ger unga inflytande och gör dem delaktiga i de politiska besluten. Utgångspunkten är regeringens nationella ungdomspolitik som utgår från ungas möjligheter till utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande och kultur och fritid. I jämförelsen undersöks hur mycket pengar som kommunerna lägger på elevhälsa, musik- och kulturskola, fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar och studieorganisationer.

I den unga, globala och moderna stad som Malmö är står de unga invånarna i fokus, och ett prioriterat område är att skapa en meningsfull och stimulerande fritid. Malmö stad satsar till exempel mer än både Stockholm och Göteborg på stadens fotbollsföreningar och genom att ha nolltaxa för anläggningarna kan barn, unga och personer med funktionsnedsättningar använda lokalerna gratis.

Även unga Malmöbor som inte är engagerade i föreningslivet kan ta del av en stimulerande fritid genom satsningar som Spontan i Stan och lovverksamheterna Kul i Fem, Sommarkul och Höstkul.

– I en stad där hälften av invånarna är under 35 är satsningar på den unga befolkningen helt rätt, vilket utmärkelsen är ett bevis på, och satsningar som vi kommer att fortsätta med, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa.

Kontaktpersoner

Frida Trollmyr, 0708-31 93 04

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16