Skip to main content

Malmö är värd för internationell konferens om partnerskap för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 13:00 CEST

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Den 16–17 april träffas 110 deltagare från hela världen i Malmö för att utbyta erfarenheter och kunskap inom FN:s globala mål nr. 11 – Hållbara städer och samhällen – och nr. 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Den internationella samarbetsorganisationen INTA (International Urban Development Association) arrangerar årliga världskongresser om hållbar stadsutveckling och har valt att lägga årets möte i Malmö.

- Det var naturligt för oss att erbjuda Malmö som mötesplats för årets världskongress, eftersom vi är bra på att samarbeta för att utveckla nya lösningar på urbana frågor, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Konferensen äger rum på Studio i Västra Hamnen. Deltagarna har fått välja mellan att delta på fyra olika studiebesök i Malmö, där olika exempel på samarbeten kring de 17 globala målen kommer att presenteras och diskuteras. De fyra exemplen visar pågående arbete i Lindängen, Amiralsstaden, Sofielund och Västra Hamnen.

-De lokala samhällsutmaningarna är av samma karaktär som de globala, men skiljer sig åt i omfattning. Jag tänker på utbildning, jobb, jämställdhet, boende, miljö och energi. De lokala och globala aktörerna är också beroende av varandra för att nå de globala målen, säger Christer Larsson.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan International Urban Development Association (INTA), Malmö stad och Nordic City Network (NCN). Malmö stad är medlem i INTA och NCN.

Läs mer om konferensen och programmet

För ytterligare information kontakta:

Thomas Brunk, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad: tel 0732–342405, thomas.brunk@malmo.se

Hannah Wadman, Nordic City Network: tel 0709–342381, hannah.wadman@malmo.se

Lola Davidson, INTA: tel +33 6 19 75 39 86, l.davidson@inta-net.org

Pressmeddelandet är utsänt av: Elisabet Corengia, t f kommunikationschef stadsbyggnadskontoret