Skip to main content

Malmö ansöker om medlemskap i Leader Söderslätt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:45 CET

Malmö 2011 02 02

Malmö stad ansöker om medlemskap i Leader Söderslätt, en ideell förening som omfattar kommunerna Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge samt Malmöstadsdelarna Limhamn-Bunkeflo, Oxie och Husie. 

Föreningens syfte är att främja en hållbar utveckling av landsbygden inom Leader Söderslätt, ett arbete som sker genom att man bedriver allmännyttig verksamhet i enlighet med den antagna utvecklingsstrategin.  

Miljönämnden ska nu utse Malmö stads representanter i organisationen.

– Malmö har en viktig roll att spela vad gäller landsbygdens framtid. Vi vill hitta möjligheter att utveckla en livskraftig landsbygd, som ger möjlighet till jobb, rekreation och en hållbar utveckling på sikt. Södra Malmö har stora möjligheter att utvecklas på ett sätt som går i samklang med stadens utveckling, utan att den produktiva åkermarken hotas. Vi hoppas att vi kan utveckla flera nya områden som till exempel biogas- och vindkraftsproduktion, natur- och ekoturism, ekologisk omställning, mat- och upplevelsenäringen och mycket mer, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), stadsekologikommunalråd.

 

Kontaktpersoner

Lari Pitkä-Kangas, 040-34 40 95

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 18)