Skip to main content

Malmö ansöker om tillstånd att skjuta av vitkindade gäss

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 11:00 CEST

Malmö stad har idag, den 3 juli, skickat in ansökan till Länsstyrelsen i Skåne län för att få skjuta av vitkindade gäss.

Igår möttes Malmö stad, Länsstyrelsen och Skånes Ornitologiska förening, för att diskutera gässproblematiken i Malmö. I samförstånd diskuterades en årlig avskjutning och ett utökat område för äggprickning. Alla diskussionsparter är väl medvetna om de problem de många gässen i Malmö ställer till, med bland annat förstörda gräsytor och nedskräpning.

- Som första åtgärd söker vi tillstånd om avskjutning av vitkindade gäss under 2009, säger Arne Mattsson, på Malmö stads gatukontor.

Om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd kommer detta att ske under hösten 2009.

- Under hösten ansöker vi dessutom om ett beslut som ska gälla i tre år, från 2010. Ansökan gäller både avskjutning och utökad äggprickning. Äggprickningen gäller både grågås och vitkindad gås.

Under åren 2002-2007 har Kenneth Bengtsson, ordförande i Skånes ornitologiska förening, inventerat Malmös bestånd av vitkindade gäss under ruggningsperioden. (Under ruggningsperioden byter gässen vingpennor, och kan därför inte flyga, vilket gör dem mer lätträknade.) På dessa år har antalet gäss tredubblats i staden. Inventeringen kommer att göras även i år.

För mer information, kontakta Arne Mattsson, gatukontoret, 0708-341403

Bifogade filer

Word-dokument