Skip to main content

Malmö balanserar på gränsen till ekonomisk balans för 2003

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:04 CET

Ingress:
Malmös ekonomiska utveckling under 2003 kännetecknas fortfarande av betydligt sämre siffror än vad som redovisats under de senaste åren. Det visar årets sista utfallsprognos enligt vilken kommunens totala resultat för året beräknas bli ett plus på bara 10 miljoner kronor.

Text:
Resultatet ligger därmed 3 miljoner kronor lägre än vad som beräknades i delårsra pporten i oktober, och det är drygt 380 miljoner kronor sämre än det mycket goda resultatet för 2002. Utfallsprognosen indikerar att Malmö med en minimal marginal kan komma att uppfylla kommunallagens krav på ekonomisk balans.

- De här siffrorna bekräftar den utveckling som vi dessvärre har kunnat se under hela året och som framför allt en följd av ett sviktande skatteunderlag, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Att skatteunderlagt krymper är i sin tur en föl jd av en svag ekonomisk utveckling såväl internationellt som nationellt och det vi nu kan se framför oss är en rad riktigt bekymmersamma år när det gäller kommunernas möjligheter att hålla sina verksamheter på en oförändrad nivå.
- För Malmös del gäller nu att vi inte kommer att kunna utveckla den kommunala servicen inom olika områden på samma expansiva och positiva sätt som under de senaste åren. Vi står i stället inför en situation där vi måste göra omprioriteringar och där en del verksamhete r sannolikt måste krympas, inte bara som en följd av att ekonomin har försämrats utan också på grund av förändringar i befolkningsstrukturen.
- Några marginaler för extra satsningar utöver vad som redan görs finns det, så vitt jag kan se idag, inte under de närmaste åren.