Skip to main content

Malmö blir delägare i kommunalt försäkringsbolag

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 17:00 CEST

Malmö stad kommer att gå in som delägare i det kommunala försäkringsbolaget Kommunförsäkringar Syd AB.

Bolaget är under bildande och kommunstyrelsen har beslutat att Malmö ska vara med under förutsättning att också övriga kommuner som omfattas av koncessionsansökan ställer sig positiva till erbjudandet om delägarskap. Bakgrunden är att kommunerna i Skåne under fl era år har drabbats av stora kostnadsökningar för försäkringar. En utredning har därför genomförts med sikte på att bilda ett eget försäkringsbolag enligt modell från andra delar av landet.

- Det här innebär en ökad konkurrens på marknaden och därmed goda möjligheter för Malmö att sänka sina försäkringskostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s).