Skip to main content

Malmö Borgarskola i samarbete med elituniversitet

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 12:55 CET

Lars Åström, elev i årskurs 7 på Linnéskolan i Malmö, har läst in alla gymnasiekurser i matematik med högsta betyg. Nästa läsår studerar han på Stanford University – ett av världens mest ansedda universitet. Detta har möjliggjorts genom ett nytt samarbete mellan Malmö Borgarskola och Stanford.

Malmö Borgarskola är först i Norden med att erbjuda kurser på Stanford University i Kalifornien. Skolan har sedan tidigare ett officiellt rådgivningscenter, EducationUSA, för högre studier i USA.

– Alla våra elever och blivande elever kan söka till utbildningen. Uttagningar genomförs under våren och utbildningen drar igång i höst, säger Andreas Lejon, lärare på Borgarskolan och rådgivare på EducationUSA.

Eleverna ges möjlighet att delta i The Education Program for Gifted Youth Online High School (EPGY OHS) på Stanford University– en treårig distansutbildning med kurser på förberedande och universitetsnivå.

Kursprogrammet spänner över ett flertal ämnesområden, bl a matematik, naturvetenskap och språk. Eleven ingår i en virtuell klass och deltar, via webbaserad videokonferensteknik, i föreläsningar, frågestunder och enskilda samtal med lärare på Stanford.

– Eleven kan utvecklas i sin trygga sociala miljö, säger Andreas Lejon.

Lars Åström är en av de elever som ligger bra till för att läsa EPGY OHS i höst. Efter en termin i årskurs 7 på Linnéskolan har han klarat samtliga matematikkurser på gymnasienivå med betyget MVG.

En annan kandidat är Halwest Mohammed, förstaårselev på Malmö Borgarskola, som avverkat en termins matematikstudier vid Lunds universitet.

– Malmö Borgarskola har stenhård fokus på kunskapsutveckling för våra ungdomar inom samtliga ämnesområden och vill bl a verka för att ta fram matematikens Zlatan, säger Nicola Sarac, rektor.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Lejon, lärare och rådgivare, 040-34 70 20, 0702-93 51 62

Malmö den 15 januari 2010

Vänligen

Mattias Holmesson
Informatör

Bifogade filer

Word-dokument