Skip to main content

Malmö förblir rödgrönt: Ny kommunalrådsorganisation presenterades

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:02 CEST

Malmö 2010 10 19

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fortsätter att styra Malmö tillsammans.

Idag, vid kommunstyrelsens sammanträde, lade partierna fram sitt förslag till den nya politiska organisation som ska gälla fram till 2014.

Förslaget ska nu behandlas på partiernas medlemsmöten, som också utser sina kandidater till de olika posterna. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 1 november.

Bland nyheterna finns flera ändringar i kommunalrådsorganisationen:

Ett särskilt kommunalråd tillsätts med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

Det innebär att samtliga barn- och ungdomsverksamheter, det brottsförebyggande arbetet, socialtjänsten och folkhälsofrågorna samlas under en hatt, med syftet att ta krafttag och bland annat komma tillrätta med de bristande skolresultaten och ungdomskriminaliteten.

Socialdemokraterna minskar antalet kommunalråd till fem, eftersom partiet menar att det är en rimlig följd av valresultatet.

Förutom kommunalrådet för Konsument, stadsekologi och utveckling föreslås Miljöpartiet även tillsätta ett kommunalråd för Framtidens trafik, som ska ansvara för strategiska utvecklingsfrågor kring förverkligandet av ett långsiktigt hållbart trafiksystem. 

Det socialdemokratiska kommunalrådet för boende och infrastruktur har dock beredningsansvaret för fysisk planering, infrastruktur- samt trafikfrågor.

Vänsterpartiet föreslås få ansvaret för jämställdhet, antidiskriminering, kultur och fritid. Den nya organisationen rymmer en tydligare fokus på jämställdhet jämfört med tidigare. Vänsterpartiets medlemsmöte väntas föreslå att två personer får dela kommunalrådsposten.

Den rödgröna majoritetens politiska plattform för mandatperioden samt den övriga politiska organisationen kommer att presenteras vid en presskonferens torsdagen den 28 oktober klockan 10.

 

Kontaktpersoner

 

För Socialdemokraterna:

Ilmar Reepalu 070-514 02 91

Julia Janiec, stabschef, 070-597 07 47

 

För Miljöpartiet:

Lari Pitkä-Kangas 073-426 44 81

Karolina Skog, pressekreterare 073-426 44 64

 

För Vänsterpartiet:

Hanna Thomé 073-585 07 92

Martina Nilsson, politisk sekreterare 070-816 17 09