Skip to main content

Malmö föregångare på trygghetsboenden

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:53 CEST

Malmö 2009 04 08

 

Malmö ställer sig i allt väsentligt bakom de förslag som lagts fram av regeringens äldreboendedelegation i betänkandet Bo bra hela livet. Det handlar bland annat om att kommunerna genom särskild lag ska få befogenhet att, utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen, kunna tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre.

Målgruppen för trygghetsbostäder ska vara äldre människor som känner sig oroliga, otrygga eller socialt isolerade i sitt ordinarie boende. De som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till gemensamhetslokal, personal som en gemensam resurs och trygghetslarm och det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider. Kommunen ska själv bestämma vilka kriterier som ska gälla för hur bostäderna fördelas och förmedlas.

Dessutom föreslås att gällande investeringsstöd för särskilda boendeformer även omfatta ska trygghetsbostäder och att ramen för investeringsstödet därmed utökas.

- Det här är utmärkta förslag som stämmer väl överens med vad vi redan håller på att genomföra här i Malmö. Något som utredarna uppenbarligen också har haft nytta av och tagit intryck av i sitt arbete, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

- Det är också bra att man föreslår utökade investeringsramar så att även trygghetsboenden kan omfattas av investeringsstödet och jag hoppas att regeringen nu också ser till att det här genomförs så snart som möjligt, säger hon.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh 040 34 10 14

Anna Andersson, politisk sekreterare 040 34 11 86 eller 0708 181352

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 6)