Skip to main content

Malmö fortsätter att locka många turister

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:52 CEST

Malmös attraktivitet som turiststad håller i sig.
Det visar en rapport om turismen i Malmö som nu redovisats för kommunstyrelsen. Förra året besöktes staden av 1,2 miljoner turister med över 2,6 miljoner övernattningar. Sammanlagt spenderade turisterna 3,8 miljarder kronor i Malmö, vilket gör 2002 till det omsättningsmässigt näst bästa turiståret hittills i stadens historia.

Omräknat i antal årssysselsatta innebär det att cirka 3 100 personer hade sin utkomst från turismen under förra året. Sedan 1994 har tillväxten av turismen mätt i omsättning varit i genomsnitt 10 procent per år. Antalet hotellövernattningar uppgick under 2002 till 847 000. Trots en liten minskning jämfört med rekordåret 2001 innebär det att antalet övernattningar på hotell har ökat med 70 procent under de senaste nio åren. Till de 1,2 miljoner turisterna ska läggas cirka 5 miljoner dags besök av personer som inte är bosatta i Malmö (pendlingsresor till och från skola och arbete oräknade). I rapporten finns också uppgifter om utvecklingen under första halvåret 2003. Den visar bland annat att fritidsresandet ökar mer i Malmö och Skåne än i övriga Sverige och att ökningen av utländska besökare i Malmö fortsätter. En enkät som genomförts med svenska besökare visar att 91 procent är så nöjda med sitt besök att de kan rekommendera andra att besöka Malmö. På frågan vad turisterna anser vara bäst med Malmö svarar de flesta att Malmö är en vacker stad!

Turistchefen Lars Carmén skriver i rapporten att utvecklingen i Malmö och Öresundsområdet, tillkomsten av Öresundsbron och andra omfattande investeringar gör att den framtida utvecklingen av turismen i Malmö kan bli fortsatt positiv, om alla aktörer har en kunskap om turismens betydelse och kan agera i en positiv samverkan.

- Självfallet ska vi ta vara på alla de möjligheter som finns att ytterligare öka och utveckla t urismen i Malmö, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar.
- Med fler turister och besökare i Malmö får vi nya arbetstillfällen inom turistnäringarna och inom handeln. För att vi ska kunna pressa ner arbetslösheten och nå de mål som vi har satt upp för sysselsättningen i Malmö är det väldigt viktigt att arbetsmarknaden växer också på de här områdena.
- Vi har efter en i stort sett stillastående utveckling under den första hälften av 1990-talet sett en fantastiskt posi tiv tillväxt av turismen i Malmö, vilket bland annat tagit sig uttryck i en kraftigt ökad hotellbeläggning. Detta visar att Malmö har blivit mycket attraktivare som turist- och konferensstad.
- Det här är en utveckling som vi ska vara glada och stolta över. Det är förstås särskilt glädjande att så många spontant uttrycker att Malmö är en vacker stad och att turisterna har en så positiv bild av Malmö att så gott som alla vill rekommendera även andra att besöka staden, säger Ilmar Reepalu.