Skip to main content

Malmö fortsätter växa

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:25 CEST

Malmö 2010 10 13

Malmös befolkningsökning fortsätter. Vid halvårsskiftet var folkmängden i Malmö 296 169 personer, enligt Statistiska centralbyrån. Första halvåret har Malmös befolkning ökat med drygt 2 260 personer. Det visar Befolkningsprognos halvårsuppföljning 2010 som presenterades för kommunstyrelsen i dag.

Under första halvåret var födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) positivt med 1 145 personer, vilket är drygt 300 fler än förra året. Detta är det största födelsenettot för första halvåret Malmö redovisat sedan starten av redovisningen år 1974. Det är också första gången som födelsenettot första halvåret har passerat 1 000 personer. Att det föds rekordmånga barn i Malmö under första halvåret skapar en större efterfrågan på förskoleplatser på sikt, vilket Malmö stad behöver ta hänsyn till i sin långsiktiga planering.

Ökningen av befolkningen sker i samtliga stadsdelar. De stadsdelar med mest byggnation är också de som växer mest, vilket är naturligt. Limhamn-Bunkeflo är den stadsdel som växer mest och under första halvåret passerar stadsdelen 40 000 invånare.

– Det är glädjande att Malmös befolkning ökar och att det föds rekordmånga barn. Samtidigt ställer det höga krav på den kommunala verksamheten och särskilt på efterfrågan på förskoleplatser, som byggs ut i snabb takt. I år beräknas antalet barn med plats i förskoleverksamhet öka med ungefär 1000 jämfört med förra året, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 14)