Skip to main content

Malmö högskola och Malmö stad i samarbete för att stärka Malmö som mötesdestination

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:20 CEST

Orkanen. Foto: Malmö högskola

Snart blir Malmö högskola universitet. 300 nya forskare med en mängd betydelsefulla nätverk kommer snart att berika staden. Malmö är redan en populär kongresstad. Gemensamma krafter ska nu dra ännu fler möten och kongresser till Malmö.

Malmö stad och Malmö högskola har tecknat ett samarbetsavtal. Syftet är att ta fram en långsiktig kongresstrategi för att utveckla Malmö som mötesdestination och attrahera fler kongresser och möten till Malmö.

- En gemensam kongresstrategi är viktig för Malmö universitet och kan bidra till att placera vår forskning och utbildning på kartan, såväl nationellt som internationellt, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola.

Mötesindustrin växer samtidigt som städers intresse för att locka möten och andra arrangemang också ökar. Den nya kongresstrategin innebär en kraftsamling för att möta den ökade konkurrensen.

Förhoppningen är att fler vetenskapliga möten i Malmö ska bli en positiv faktor inom områden som student- och forskarrekrytering, kompetensutveckling, varumärkesbyggande, ekonomisk tillväxt och positionering av staden nationellt och internationellt.

- Med gemensamma krafter ser vi nu till att locka hit fler och mer prestigefulla arrangemang för att ytterligare lyfta Malmö som evenemangs- och mötesstad och stärka Malmö högskola. Med korta avstånd, bra kommunikationer och moderna kongressanläggningar finns alla förutsättningar för att Malmö ska bli en ännu bättre konferensstad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.


För ytterligare information kontakta:

Christopher Johansson, Malmö Conventions Bureau, Malmö stad, 0709-342228, christopher.johansson@malmo.se

Per Bjurnemark, Malmö Högskola, Gemensamt Verksamhetsstöd Byggnad & Serviceavdelningen, 040-665 70 07, per.bjurnemark@mah.se

Magnus Jando, kommunikatör Malmö högskola, 0709-655372, magnus.jando@mah.se

Lena Englund, kommunikatör Malmö stad, 0702-447095, lena.englund@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument