Skip to main content

Malmö höjer ambitionerna med ny miljöbilsstrategi

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 09:12 CEST

Malmö 2009 04 15

 

Nu ska ambitionerna för Malmö stads användning av miljöbilar höjas ytterligare!

Det är kommunalrådet Anders Rubin (S) som i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår att Tekniska nämnden ska få i uppdrag att tillsammans med Servicenämnden och Miljönämnden utarbeta en ny miljöbilsstrategi för kommunen. Syftet är att ytterligare flytta fram kommunens arbete på det här området, att stödja satsningen på biogas som bränsle samt att också stödja utvecklingen av elbilar och så kallade laddhybrider.

- Vi har kommit väldigt långt i vårt miljöbilsarbete i Malmö och det är idag mycket ovanligt att kommunen köper in annat än miljöbilar, säger Anders Rubin. De mål vi har satt upp har vi redan nått med råge och därför ser jag det som väldigt viktigt att vi nu sätter målen ännu högre och tar vara på alla de möjligheter som utvecklingen på det här området erbjuder.

Den modell som tillämpas idag bygger på en miljöbilsdefinition som Malmö blivit överens om tillsammans med Stockholm och Göteborg. Den modellen har varit mycket framgångsrik och för att nå ännu längre är det alltså nu dags att höja målsättningarna.

I april förra året undertecknade Malmö en gemensam avsiktsförklaring med Eon kring främjandet av bio- och vätgas i Malmö och i den pekas, som en av flera möjliga ambitioner, ut att 75 procent av stadens miljöbilar ska drivas med biogas år 2015. Kombinationen stad och omgivande jordbrukslandskap gör biogasen särskilt intressant just i Skåne och Malmö.

Under senare år har diskussionen kring framtidens bilpark också alltmer fokuserats på elbilar, laddhybrider och vätgasdrivna bilar. Köpenhamn anger exempelvis i sin klimatplan att 85 procent av kommunens egen bilpark ska bestå av el- eller vätgasdrivna bilar år 2015.

- Eftersom utvecklingen nu går så glädjande fort med ökad biogassatsning och med nya framgångsrika steg mot elbilar, vätgasbilar och laddhybrider så är det viktigt att vi ökar våra ambitioner och befäster Malmös position som ledande miljöstad, säger Anders Rubin.

Kontaktperson

Anders Rubin 070636 26 77