Skip to main content

Malmö klarar budgetbalansen för 2009

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:20 CET

Malmö 2009 12 02

Resultatet för Malmö stad i årets sista utfallsprognos beräknas att hamna på 484 miljoner kronor. Detta eftersom nästan alla nämnder och verksamheter i kommunen prognostiserar ett högre resultat i den senare utfallsprognosen än tidigare i år. Realisationsvinsterna uppgår till 290 miljoner kronor, vilket gör att summan som ska stämmas av mot kommunallagens krav på ekonomisk balans blir 194 miljoner kronor. Med det överskottet klarar Malmö stad balanskravet för fjortonde året i rad.

Malmös stadsdelar och Sociala resursnämnden som ansvarar för huvuddelen av kommunens verksamhet räknar med ett överskott på 38 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka en halv procent av deras totala budget. Stadsdelarna Västra Innerstaden, Limhamn-Bunkeflo och Oxie prognostiserar dock ett underskott på sammanlagt sju miljoner kronor.

– Nämnderna i Malmö har varit oerhört hörsamma på vår uppmaning om att begränsa sina utgifter. Det har skapat ett överskott som ger oss lite bättre förutsättningar inför 2010 som vi vet kommer att bli ett tufft år, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040-34 10 02

Julia Janiec stabschef 040-34 10 04, 0705-97 07 47

Åsa Waldemarsson, pressekreterare 040-34 11 06, 0708-36 40 16