Skip to main content

Malmö Konstmuseum öppnar Samhällsmaskinen

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2016 08:00 CEST

Utställningen Samhällsmaskinen – industriåldern ur konstens perspektiv tecknar ett porträtt av ett land som genom industrialiseringen förändrades i grunden, och som nu är mitt inne i nästa stora samhällsomvandling. På kvällen den 24 september öppnar utställningen i samband med Malmö Gallerinatt.

Samhällsmaskinen behandlar det svenska industrisamhället ur ett samtida perspektiv. Här sammanförs konstverk av ett trettiotal samtida konstnärer med historiskt material ur bland annat Malmö Museers samlingar. Utställningen omfattar foto, video, installationer, måleri och historiska objekt.

– Glädjande nog kommer publiken att få möta åtta helt nya verk som vrider och vänder på industri som tankemodell. Hur har den påverkat vår syn på natur, konst och kultur?, säger Cecilia Widenheim, chef för Malmö Konstmuseum.

Under decennier fick Sverige stå modell för det moderna projektets framgångssaga. På mindre än hundra år förändrades allt. Folktro ersattes med vetenskap, naturmarker med industriskog, storfamilj med kärnfamilj. Det nya livet i funktionalismens anda implementerades i hög hastighet och med svindlande effektivitet, på fabriken liksom i hemmet. Men med åren har bilden av det rationaliserade välfärdssamhället blivit alltmer ifrågasatt. Vad skapade standardiseringen och effektivitetstänkandet egentligen för ett samhälle?

Från Malmberget i norr till kalkbrotten i söder möter vi landskap karakteriserade av kalhyggen, slagghögar och miljonprogram. Inifrån den svenska välfärdens maskinrum ekar berättelser med globala konsekvenser i form av konflikt, migration och miljöförstöring. Men utställningen visar också hur konsten hämtat inspiration från industriålderns estetiska möjligheter och material, vilka kontinuerligt sprängt gränserna för vad som ansetts vara konst.

Genom att syna begreppet industri som ideologi, estetik, materialitet och metafor, likväl som produktion och ekonomi, visar utställningen att det industriella förhållningssättet inte bara öppnade gruvschakt och fabriker, utan även andra, mer existentiella, slukhål.

– Konstverken komplicerar beskrivningen av Sveriges utveckling enbart i termer av framgång och välstånd och utgör en motbild till den objektivitet och funktionalism som inte bara genomsyrade industrisamhället, utan även berättelsen om det, berättar utställningens curator Lisa Rosendahl.

I dag beskrivs Malmö inte längre som en industristad utan marknadsförs som ledande inom kunskapsproduktion. I Luleå arbetar samtidigt näringslivsutvecklare för att data ska ersätta järnmalmen som regionens viktigaste råvara. Men är de löpande bandens tid verkligen förbi, eller har de bara förskjutits till att ta plats inom oss?

Utställningen är curerad av Lisa Rosendahl och visas till och med den 15 januari 2017.

Samordnad pressvisning med Moderna Museet Malmö
Fredag 23 september
09.00: Malmö Konstmuseum – Samhällsmaskinen.
10.30: Buss från Malmö Konstmuseum till Moderna Museet Malmö
11.00: Moderna Museet Malmö – Konstnären
12.00: Lunch

För anmälan till pressvisningen kontakta Sofia Landström, 0721–82 51 55, sofia.landstrom@malmo.se

Vernissage
Lördag 24 september kl. 18.00–24.00
Invigningstal kl. 18.00 av utställningens curator Lisa Rosendahl och Cecilia Widenheim, chef Malmö Konstmuseum

Lisa Rosendahl är curator och skribent från Malmö bosatt i Berlin. Sedan 2014 curerar hon en serie tillfälliga konstverk i offentliga rummet för Staten konstråd under samlingsnamnet Industrisamhälle i förändring. 2011-2013 var hon direktör för Iaspis-programmet på Konstnärsnämnden. Dessförinnan har hon bland annat varit verksamhetsledare för Baltic Art Centre i Visby ochutställningschef på Lisson Gallery i London. Hon har skrivit och föreläst om konst i flertalet svenska och internationella sammanhang och curerat utställningar på bland annat Moderna Museet (Stockholm) Kunsthal Charlottenborg (Köpenhamn) och INIVA (London). Hon var en av redaktörerna för Work, work, work – an anthology on art and labour (Sternberg Press).

Konstnärer: Meira Ahmemulic, Henrik Andersson, Kalle Brolin, Nina Canell, Hans Carlsson, Edward Clydesdale Thomson, Jonas Dahlberg, Kajsa Dahlberg, Leif Elggren, Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson, Erik Mikael Gudrunsson, Gustav Hillbom & Erik Viklund, Saskia Holmkvist & Ellen Nyman & Corina Oprea, Erik Holmstedt, Sofia Hultén, Alfredo Jaar, Sara Jordenö, Susanne Kriemann, David Larsson, Anna Ling, Björn Lövin, Caroline Mårtensson, Jesper Nordahl, Karin Ohlin, Pratchaya Phinthong, Katarina Pirak Sikku, Jan Svenungsson, The non existent Center, Pär Thörn, Ylva Westerlund

För mer info om utställningen kontakta Lisa Rosendahl, +49 176 2444 1900, lisarosendahl@gmail.com eller Cecilia Widenheim, 0701–09 44 40, cecilia.widenheim@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument