Skip to main content

​​​​Malmö lanserar program för framtida lärare

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 11:31 CEST

Freja Eldhe på Ängslättskolan, Malmö stad

Den stora bristen på utbildade lärare är en av skolans största utmaningar. För att komma till rätta med detta krävs både långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Därför lanserar nu Malmö stad ett unikt program för framtida lärare med syfte att attrahera och introducera fler för läraryrket.

Projektet som drog igång vid terminstarten handlar om att erbjuda ungdomar som precis tagit studenten anställning på en grundskola i Malmö stad. Projektets syfte är att ge unga människor som står inför beslutet att välja utbildning en inblick i läraryrket under handledning av seniora medarbetare samtidigt som de kan stödja och assistera lärarna i klassrummet och förekommande arbetsuppgifter för att få en insikt och förståelse för lärarens hela uppdrag. Målet är att de sedan ska söka sig till lärarhögskolan.
- Det stora behovet av lärare gör att vi måste tänka i nya banor och responsen från såväl skolor, fackliga organisationer i Malmö och sökande har varit positiv, säger Daniel Lindbladh, utvecklingssamordnare - på kompetensförsörjningsenheten i Malmö stad.

I den första omgången har 16 stycken ungdomar som alla tog studenten i våras rekryterats till Malmös skolor och de är anställda under hela läsåret och får lön.
En av de framtida lärarna är 19-åriga Freja Eldhe som sedan ett par veckor arbetar i en lågstadieklass på Ängslättskolan i Malmö.
- Jag har funderat på om jag vill bli lärare i framtiden. För mig är det här ett jättebra sätt att få se läraryrket från insidan och en möjlighet att faktiskt testa på om det är något för mig, säger Freja Eldhe.

Fakta Framtida lärare Malmö stad

  • Projektet är en del av Kompetensförsörjningsenhetens arbete inom grundskoleförvaltningen
  • Utifrån sin ämneskunskap stödjer och assisterar medarbetaren ett lärarlag/en lärare.
  • Ingen självständig planering eller bedömning ingår.
  • Under anställningen deltar medarbetaren i ett förvaltningsgemensamt introduktionsprogram som leds av seniora handledare.

För mer information:

Daniel Lindblad, utvecklingssamordnare, kompetensförsörjningsenheten, 0729-631956, daniel.lindbladh@malmo.se

Freja Eldhe, framtida lärare Ängslättskolan, 0709-924033, Freja.ehlde@malmo.se

Camilla Bark, marknadskommunikatör, grundskoleförvaltningen, 0708-509144, camilla.bark@malmo.se