Skip to main content

Malmö ledstjärna inom energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 10:26 CET

Malmö stad samarbetar med nio europeiska länder i EU-projektet ”SERPENTE”. Syftet är att utbyta erfarenheter inom energieffektivisering i befintliga offentliga byggnader. Den 6:e december bjöd serviceförvaltningen in nio Skånekommuner för att dela med sig av erfarenheterna.

Fokusgruppsmötet besöktes av medarbetare från nio olika kommuner i Skåne. Eslöv, Hässleholm, Staffanstorp, Helsingborg, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Höganäs och Simrishamn. Olika yrkesgrupper var representerade såsom fastighetsförvaltare, drifttekniker, energiingenjör, projektledare, miljöinspektör och teknisk förvaltare. 

Dagen började med en introduktion av EU-projektet SERPENTE. Malmö stad berättade även om sina mål, strategier och arbetssätt gällande energieffektivisering. Andra halvan av dagen ägnades åt workshops för att kommunerna skulle få dela med sig av sina kunskaper, utbyta erfarenheter och goda exempel. 

De andra kommunerna var väldigt positiva och under workshopen blev det många livfulla diskussioner.

- Vi har mycket att lära av varandra. Ett nätverk och samverkan mellan kommunerna skulle främja våra miljösatsningar, säger Viktoria Olsson, projektledare på serviceförvaltningen. 

Nästa möte med de europeiska länderna som är delaktiga i SERPENTE-projektet blir i februari i Barcelona. Där ska man ta fram fem piloter av de goda exemplen gällande energieffektivisering på offentliga byggnader. Malmö har uppgiften att koordinera pilotgenomförandet.

Fakta SERPENTE:

SERPENTE är ett EU-projekt (Interreg IVC) om energieffektivisering av befintliga kommunala byggnader. Projektet ska hitta goda exempel i fem olika byggnadstyper, skola, idrottshallar, kontor, historiska byggnader och social housing (bostäder i social regi). Därefter kommer fem praktiska piloter utföras och utvärderas. Projektet kommer leda till att varje region skapar en konkret implementeringsplan för utveckling och förbättringar av energieffektivisering av kommunala byggnader.

Kontakt: