Skip to main content

Malmö Nordic 2013 – nordisk samtidskonst i fokus

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 11:32 CEST

Under sommarhalvåret 2013 samlar sig Malmös konstscen till en stor manifestation med den nordiska samtidskonsten i fokus genom Malmö Nordic 2013. Projektet lyfter i ett unikt samarbete fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier och andra aktörer inom samtidskonstområdet, med utställningar och arrangemang utifrån ett nordiskt perspektiv.

– Syftet är att lyfta fram Malmö som en dynamisk och intressant konstmetropol med hög kvalitet i ett större sammanhang, säger Ann Bergström som är projektledare för Malmö Nordic 2013. Malmö har en unik samverkansmodell, ”Malmömodellen” där man utifrån ett tema arbetar över förvaltnings- och institutionsgränserna samt med de fria aktörerna i staden. Detta gör att projektet får en bred förankring och skapar goda förutsättningar att nå ut och presentera såväl mångfalden på Malmös konstscen som den nordiska samtidskonsten för en bred publik, fortsätter Ann Bergström.

Idén till Malmö Nordic 2013 kommer från förre chefen för Malmö Konstmuseum Göran Christenson och Göran Green, Malmögallerist och curator.

– I de övriga nordiska länderna ser man Malmö som en av de intressantaste konststäderna i Norden. Malmö sticker ut med ett progressivt konstliv som är helt unikt med tanke på stadens storlek. Här finns förutom de tre tunga konstinstitutionerna ett stort antal gallerier som håller en mycket hög internationell konstnärlig nivå och tack vare bland annat konsthögskolan finns det här en ung och frisk kraft som driver konstlivet vidare mot nya spännande möten. Under Malmö Nordic 2013 kommer gallerierna att göra det bästa för att ge alla besökare många och unika konstupplevelser, säger Göran Green som i projektet fungerar som samordnare för de medverkande gallerierna.

– Att vi fokuserar på just det nordiska är spännande eftersom konstscenen idag är så elastisk rörande härkomst. Något som säkert kommer att speglas i Malmö Nordic 2013 är också den betydelse Malmö Konsthögskola har fått i regionen. Utbildningen lockar hit konstnärer från en stor del av världen men kanske främst från Norden. Flera av dessa konstnärer har efter sin examen sedan fortsatt att verka från Malmö och de bidrar starkt till stadens rika konstliv, säger Marika Reuterswärd, intendent på Malmö Konstmuseum.

Jacob Fabricius, chef för Malmö Konsthall har stora förväntningar på projektet.
– Jag hoppas Malmö Nordic 2013 kommer att visa Malmös rika konstliv och dess många facetter, från Konsthögskolan Malmö och de icke-kommersiella utställningsarenorna - som har haft otroligt stor betydelse för utvecklingen av konstnärerna och konstscenen - till de många ambitiösa gallerierna med lokalt, regionalt och internationellt fokus och våra tre viktiga Malmöinstitutioner. För att detta skall bli en succé måste projektet avspegla alla delar i detta fina och positiva konstekosystem, menar Jacob Fabricius.

John Peter Nilsson, chef för Moderna Museet Malmö är också mycket positiv till projektet.
– Det finns många konstbiennaler eller festivaler runt om i världen. Oftast har de ett specifikt tema formulerat av en konstnärlig ledare. Det som gör Malmö Nordic 2013 unikt och spännande är idén att hela Malmös konstliv ska samverka. Varje medverkande institution, galleri eller konstnärsammanslutning undersöker och tolkar var för sig vad nordisk konst är, kan vara eller – inte är.

– Stadens gallerier och många andra aktörer inom konstområdet har bjudits in att medverka med utställningar och arrangemang som anknyter till projektets tema. Nu hoppas vi på en stor uppslutning och ser fram emot en spännande konstsommar 2013 på en hög nivå som visar på allt det fantastiska som finns inom konstområdet i Malmö, avslutar Ann Bergström.

Malmö Nordic 2013 ägs av Malmö stad och drivs av den förvaltningsövergripande referensgruppen för konstnärlig utsmyckning. Projektledare är kultursekreterare Ann Bergström, Kulturförvaltningens kansli. Projektet är en del av den långsiktiga satsning på temat konst och design som Malmö stad arbetar med. Kostnaderna täcks av medverkande förvaltningar, medverkande konstinstitutioner och gallerier, sökta medel från externa bidragsgivare samt Malmö stads kommunstyrelse.

Malmö Nordic 2013 invigs fredagen den 3 maj 2013 och utställningsperioden varar t o m den 18 augusti.

För aktuell information: malmo.se/kultur

Kontakt

Ann Bergström, projektledare Malmö Nordic 2013/Kultursekreterare Konst och design, Kulturförvaltningens kansli, Malmö stad.

E-mail ann.bergstrom@malmo.se. Mobil 0733-52 90 92 

Bifogade filer

PDF-dokument