Skip to main content

Malmö och Tangshan utvecklar samarbetet kring hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 12:20 CEST

Malmö 2010 10 04

Malmö stad och vänorten Tangshan i Kina fördjupar nu sin samverkan inom hållbar stadsutveckling ytterligare. Genom projektet TangMa – Fortbildning för framtidsstäders tillväxt ska städerna samarbeta kring frågor som rör hållbar stadsbyggnad och hur man använder sig av organiskt avfall i staden som resurs för lokal, förnybar energi. Det beslutade kommunstyrelsen i dag. Utgångspunkten för projektet är att Malmö och Tangshan har mycket att lära av varandras erfarenheter inom hållbar stadsutveckling, och att de lösningar som tas fram kan bidra till att uppnå visionen om den hållbara staden. Samarbetet mellan Malmö och Tangshan utgör också en plattform för betydelsefulla kontakter mellan olika aktörer inom näringslivet, högskolan och föreningslivet. Projektet ska pågå under tre år, med start i oktober i år.

– Hållbar stadsutveckling har blivit ett av Malmös profilområden, och vårt arbete med de här frågorna har fått stor internationell uppmärksamhet. Hållbar stadsutveckling är också ett högt prioriterat intresseområde för både Malmö och Tangshan, och genom det här projektet har vi möjlighet att utbyta viktiga erfarenheter, vilket kan bidra till ännu bättre lösningar för att skapa en hållbar stad. Det är väldigt angeläget, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, 040-34 11 06