Skip to main content

Malmö ökar med ett Kalmar på tio år

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 15:20 CEST

På nästan tio år förväntas Malmös befolkning att växa med 64 300 personer, vilket motsvarar hela befolkningen i Kalmar kommun. Det framgår av den befolkningsprognos som presenterades för kommunstyrelsen på tisdagen.

Förra året ökade Malmös befolkning med lite mer än 5200 personer, och det är en ökning som enligt prognoserna inte verkar avta. Det innebär att vi förväntas vara ungefär 377 000 Malmöbor år 2025. Det som ökar mest är antalet barn, och då främst de mellan 1 och 15 år. Antalet 16-19-åringar förväntas minska fram till 2017 för att sedan öka igen. Bland de äldre sker ökningen framförallt i åldersgruppen 65-79 år.

Den stora befolkningsökningen ställer stora krav på kommunens verksamheter och servicen till Malmöborna vad gäller utbyggnad av lokaler, rekrytering och bostadsbyggande. Till exempel innebär ökningen av antalet 1-5-åringar att förskolan behöver byggas ut med cirka 4000 platser fram till 2018 och att 400 förskolelärare behöver rekryteras. Grundskolorna kommer att behöva rekrytera 500 nya lärare för att möta behovet, vilket motsvarar lite drygt alla de grundskolelärarstudenter som förväntas ta examen på Malmö högskola fram till 2016.     

– Jag är både glad och stolt över att Malmös befolkning ökar och att så många vill bo här. Befolkningsökningen som pågått i nästan 30 år påverkar utvecklingen av Malmö på flera sätt, och kanske på sätt vi inte kan förutse ännu. Vår vision är klar - Malmö ska fortsätta att växa inåt, och Malmö ska vara en attraktiv, global och grön stad även i framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Urbaniseringstrenden är stark i Sverige och det ser vi i Malmö, vilket det finns många fördelar med. Vi välkomnar alla nya Malmöbor, och vi ska vara glada att vi är en stad som alltfler människor väljer att leva sina liv i. Att vi växer så snabbt innebär också utmaningar, att bygga ut kommunal service men också att utbyggnaden sker på ett hållbart sätt, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Befolkningsutvecklingen visar att det är i Malmö många vill bo, vi är en tät attraktiv stad med ett stort kulturutbud som lockar människor hit, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 7)