Skip to main content

Malmö önskar stå värd för regeringens internationella konferens om hågkomst av Förintelsen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2019 15:24 CET

Regeringen har beslutat att Sverige år 2020 ska stå värd för ny internationell konferens för hågkomst av Förintelsen. Kommunledningen vill att konferensen hålls i Malmö.

Ett enigt arbetsutskott till kommunstyrelsen beslutade idag att Malmö stad ska skriva till statsminister Stefan Löfven och meddela stadens intresse för att stå värd för regeringens internationella konferens om hågkomst av Förintelsen, planerad till år 2020. Konferensen ska även belysa och bekämpa dagens antisemitism.

Under andra världskriget välkomnade Malmöborna många danska judar som tvingades fly över sundet, undan ockupationsmakten. Senare mobiliserades stora delar av staden för att ta emot judiska flyktingar från koncentrationsläger. För Malmöbor och Sverige blev detta en påminnelse och en insikt om att Malmö̈ och Sverige är en del av sin omvärld.

Malmös långsiktiga arbete för att alla ska kunna leva i staden som jämlikar bygger på ett brett engagemang för att bekämpa främlingsfientlighet och alla former av rasism. I det arbetet är det viktigt att understryka och erkänna att olika former av rasism har olika historiska och samhälleliga förklaringar. Därför har stadens ledning också pekat på att samhället tydligt behöver arbeta gentemot specifika uttryck som grundas på just antisemitism.

Idag jobbar staden brett med frågan tillsammans med polisen, räddningstjänsten, civilsamhället och religiösa församlingar. Inte minst har staden utvecklat ett mycket nära samarbete med den judiska församlingen, vars företrädare också ställer sig bakom Malmös önskan om att få stå värd för den internationella konferensen.

–Alla ska kunna leva trygga liv oavsett tro, läggning eller utseende. Jag välkomnar regeringens initiativ för att utbyta erfarenheter och hitta fler sätt att förebygga och motarbeta antisemitism. Malmö vill spela en central roll i detta viktiga arbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har en skyldighet att aldrig glömma Förintelsen och de miljontals offer vars liv släcktes, inte minst nu när antisemitismen än en gång breder ut sig. Flera flyktingar avvisades av Sverige och mötte senare döden i Hitlers utrotningsläger. Malmö blev dock ett hoppets hamn för dem som kom med Folke Bernadottes Vita Bussar, och att stå som värdstad för konferensen hedrar även de Malmöbor som var med och hjälpte judar att fly från Danmark, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Karolin Högberg, pressekreterare, 0708-132454, karolin.hogberg@malmo.se
Roko Kursar via Anna Zachrisson, politisk sekreterare, 0723-91 13 52, anna.zachrisson@malmo.se