Skip to main content

Malmö överklagar Bo01-dom till regeringsrätten

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 17:17 CEST

Malmö kommun överklagar nu kammarrättens dom rörande kommunfullmäktiges beslut från den 29 november 2001 om att kommunen skulle avstå från de medel, 13 miljoner kronor, som fanns i biljettbolaget Bo01 Biljett AB i samband med att Bo01 AB försattes i konkurs i september samma år.

Såväl länsrätten som kammarrätten har förklarat att kommunfullmäktiges beslut innebär et t överskridande av kommunfullmäktiges befogenheter. Men nu vill alltså kommunen ha frågan prövad också i regeringsrätten.

- Vår uppfattning är att kommunfullmäktiges beslut ligger inom ramen för fullmäktiges befogenheter, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Malmö kommun drabbades av en omfattande negativ publicitet i samband med att Bo01 AB försattes i konkurs. De fordringsägare som inte efterställt sina fordringar på bolaget har möjlighet att få så gott som f ull betalning om kommunfullmäktiges beslut tillåts stå fast. Med det skulle de långsiktigt negativa verkningarna för Malmö kommun till följd av konkursen kunna motverkas, vilket gör att fullmäktigebeslutet ligger inom fullmäktiges kompetensområde, säger Ilmar Reepalu.