Skip to main content

Malmö riktar hård kritik mot Svenska Spel

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:59 CEST

 

Malmö stad är djupt kritisk till det sätt på vilket Svenska Spel har marknadsfört sig gentemot restaurangbranschen när det gäller utplaceringen av värdeautomatspelen Jack Vegas.

I ett yttrande över utredningen En framtida spelreglering skriver Malmö att marknadsföringen strider mot det skyddsintresse som tillvaratas i alkohollagen och som också bör gälla spelverksamheten! I yttrandet framhålls att det idag är vanligt att restauranger har stora intäkter genom provisioner på värdeautomatspelen. Utan dessa intäkter går restaurangen med stora underskott, något som strider mot Svenska Spels eget regelverk.

Vid ett tillsynsbesök på en restaurang i Malmö fann exempelvis tillsynsmyndigheten fem Jack Vegas-spel och där innehavaren uppgav att den årliga provisionen från Svenska Spel låg på drygt en miljon kronor netto om året. Bokföringen för samma år visade att själva restaurangverksamheten gick med underskott.

Restaurangen klarade således inte sin verksamhet utan spelverksamheten.

Malmö menar nu att de mest problematiska spelformerna, som Jack Vegas, endast ska kunna bedrivas i strikt reglerade former med största möjliga kontroll. Något som inte sker idag, bland annat på grund av att Svenska Spel tillsammans med restaurangägarna bildar enkla bolag varigenom insyn och kontroll försvåras.

I yttrandet framhålls vidare att de stora ekonomiska summor som omsätts via värdeautmatspelen ökar risken för rån och annan kriminalitet på och kring näringsställena.

- Det här naturligtvis inte alls bra, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Om det nu finns regler som Svenska Spel ska följa så är väl det minsta man kan begära att man följer dem och inte låter vinstintresset väga tyngre än det sociala ansvar man har.

- Vi vill därför att kopplingen mellan serveringstillstånd och tillstånd för värdeautomater blir föremål för en särskild utredning så att man stärker de sociala skyddsaspekterna och motverkar beroende, bedrägeri och annan kriminalitet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh 040 34 10 14

Anna Andersson, politisk sekreterare 040 34 11 86

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 4)