Skip to main content

Malmö riktar skarp kritik mot utredningen om en reformerad gymnasieskola

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:34 CEST

 

Malmö riktar på en rad punkter stark kritik mot utredningen om en reformerad gymnasieskola. Bland annat ser Malmö det som oacceptabelt att inte elever inom yrkesprogrammen ges möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet inom ramen för sin utbildning.

Malmö riktar också kritik mot att många av de utredningar som tagits fram på skolområdet behandlas en och en. Det finns, skriver man i sitt remissyttrande, en stor risk för att en tydlig struktur i skolverksamheten går förlorad.

En sammanhållen struktur över hela skolsystemet är viktig, betonar Malmö. Det gäller inte minst samverkan mellan grundskola och gymnasium, mellan övriga delar av det offentliga skolväsendet samt skolans koppling till förskolan.

Det är olyckligt att utredningen så totalt fokuserar på gymnasieskolan och dess uppdrag. Den borde också ha fokuserat på grundskolans uppdrag och samverkan mellan de båda skolformerna.

När det gäller problematiken med friskolorna ifrågasätter Malmö hur man från kommunernas sida ska hantera och utforma samarbetet med dessa, när man på grund av sviktande elevunderlag kommer att hamna i en konkurrenssituation om eleverna.

- Rent allmänt kan man konstatera att regeringens hantering av skolfrågorna är bedrövligt ostrukturerad och minst sagt svåröverblickbar, säger skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s). Den bygger dessutom i alltför hög grad på felaktig faktabeskrivning och grundlösa antaganden och sammantaget blir det väldigt svårt att hitta en hållbar och sakligt underbyggd linje i regeringens skolpolitik, säger Agneta Eriksson.

Kontaktpersoner

Agneta Eriksson 040 34 10 19

Nihad Pasalic, politisk sekreterare 040 34 10 13 eller 0707 53 78 28

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71