Skip to main content

Malmö satsar 400 000 kronor i Prokrami

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:45 CEST

Malmö stad bör att delta i en nyemission med 400 000 kronor i Prokrami AB. Det rekommenderar kommunstyrelsen. Pengarna ska satsas under förutsättning att även Stiftelsen Råby Räddningsinstitut deltar i emissionen i förhållande till sin del av ägandet.

Prokrami AB är en koncern med flera helägda dotterbolag. Kärnverksamheten utgörs av behandling och rehabilitering av drog missbrukare. Efter två förlustår (2001 och 2002), som minskat koncernens egna kapital, krävs ett kapitaltillskott för att åter stärka likviditeten.

- Det är naturligtvis mycket bekymmersamt att Prokrami har haft så svårt att få kontroll över sin ekonomi under de senaste åren, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Men bolaget bedriver en bra och väletablerad missbrukarvård som utgör ett värdefullt komplement till den öppenvård som stadsdelarna själva driver och ti ll den behandling som drivs av Malmö Stad. Därför ser vi det som angeläget att Prokramis verksamhet kan fortsätta.

- Förutsättningen är dock att bolagets verksamhet i fortsättningen inte går med fortlöpande underskott. Vår bedömning nu är att bolaget har vidtagit och planerar sådana åtgärder att ekonomin ska kunna hållas i balans och därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta att Malmö deltar i nyemissionen.