Skip to main content

Malmö siktar högt: Världsbäst på hållbar stadsutveckling om tio år

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:15 CET

Malmö 2009 12 02 

År 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling!

Det är den utmaning som Malmö antar med det nya Miljöprogram för åren 2009-2020 som nu godkänts av kommunstyrelsen.

Miljöprogrammet innehåller fyra övergripande miljömål:

  • Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad.

Exempelvis ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral år 2020 och år 2030 ska hela Malmö till 100 procent försörjas med förnybar energi.

Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram till 2020 och med ytterligare 20 procent till 2030.

  • Framtidens stadsmiljö finns i Malmö.

Exempelvis ska Malmö år 2020 vara ett ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar stadsutveckling.

Resurserna ska användas smartare, bl. a genom att Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra.

  • Naturtillgångar brukas hållbart.

Exempelvis ska Malmös naturresurser i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

  • I Malmö är det lätt att göra rätt.

Exempelvis präglas resursanvändningen år 2020 av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet som för Malmöbon och i Malmö stads organisation.

– Malmö ligger redan idag i internationell framkant när det gäller hållbar stadsutveckling till följd av de många och stora satsningar vi har gjort under flera decennier, säger kommunalrådet Anders Rubin (S).

– Vad är då naturligare än att vi siktar på att faktiskt bli världsbäst om tio år. Det kommer vi att klara om alla Malmöbor, Malmö stad, näringsliv, föreningar och andra aktörer är med och drar åt samma håll, säger Anders Rubin.

– Att vi pekar åt rätt håll, är viktigare än att beskriva detaljerat vilka steg vi måste ta för att nå våra mål. Vårt nya miljöprogram är tuffare, smartare och grönare än något som hittills åstadkommits i Sverige, kanske i världen. Vi tar nu avstamp in i en fossilfri, grönare, klimatneutral och eko-effektivare tid. Vi lämnar det historiska arvet av slöseriet med resurser och energi, och förgiftning av vår livsmiljö och siktar på att skapa en stad som vi alla trivs i, som alla kan leva i och som ger mer än den tar. Malmö kommer att klara en grön omställning, men vi får kämpa, säger Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd (MP), med beredningansvar för Stadsekologi.

– Vi har fått ett tydligt uppdrag från malmöborna att skapa en tryggare stadsmiljö för boende och besökare, säger andra vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Mikael Andersson (V). Planerna på spårbunden trafik i Malmö för att öka tillgången på kollektivtrafik och samtidigt minska biltrafiken leder till en bättre och tryggare stad att leva i.

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77 

Lari Pitkä-Kangas 0734-26 44 81

Morgan Svensson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet, 040-34 10 08,

0708-16 17 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16