Skip to main content

Malmö ska bli Sveriges främsta bio- och vätgasstad

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 15:15 CET

Malmö 2010 01 13

I slutet av 2015 ska alla lätta fordon i Malmö stads fordonspark vara miljöbilar och tre fjärdedelar av dem ska drivas med biogas, vätgas, el- eller laddhybridmotorer. Det är en del av innehållet i Miljöbilsstrategi för Malmö stad som antagits av kommunstyrelsen.

Malmö stads mål är att alla transporter ska vara rena, snåla, tysta och sunda. För att uppnå detta har det upprättats en miljöbilsstrategi där flera exempel på hur målen ska uppnås, är listade. Bland annat föreslås Malmö stad att införa gemensamma bilpooler för anställda och att verka för att antalet tankställen för biogas utökas, liksom antalet laddställen för el- och laddhybridbilar.

Genom satsningen på miljöbilsstrategin vill Malmö stad flytta fram positionerna inom miljöfordonsområdet, främja biogasutvecklingen och stödja satsningen på elbilar och laddhybrider.   

 – Vi i Malmö har sedan tidigare nått högt uppsatta mål med vår miljöbilssatsning, därför tycker jag att det är viktigt att vi höjer ribban ytterligare, säger Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för miljö- och stadsbyggnadsfrågor (S).

– Med än större satsningar på biogas, elbilar, vätgasbilar och laddhybrider höjer vi våra ambitioner, samtidigt som vi befäster Malmös position som ledande miljöstad.

  

Kontaktpersoner

Anders Rubin 0706-36 26 77

Torbjörn Karlsson, politisk sekreterare, 040-34 78 69, 0705-56 08 78

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 37)