Skip to main content

Malmö ska förstärka sitt arbete med studentbostäder

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 13:08 CEST

Malmö 2009 04 23

Nu måste Malmö stad kraftsamla och förstärka sitt arbete med studentbostäder i kommunen. Det föreslår kommunalrådet Anders Rubin (S) i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Bakgrunden är en stigande oro för att bostadssituationen för studenter i Malmö ska förvärras.

Anders Rubin föreslår att MKB ska ha ansvar för förvaltningen av samtliga kommunala studentboenden i Malmö och att förvaltningen samlas inom ett eget affärssegment inom bolaget. Idag förvaltar MKB cirka 600 studentlägenheter medan Stadsfastigheter förvaltar cirka 300. Eftersom förvaltning av enskilda bostäder inte ligger inom Stadsfastigheters normala verksamhetsområde, medan det omvända gäller för MKB, så räknar Anders Rubin med att man genom en sådan kraftsamling får en bättre förvaltning av studentbostäderna.

Stadsfastigheter ska även i fortsättningen ha till uppgift att leta fram och skapa nya studentboenden i kommunala lokaler som inte längre används för sin ursprungliga verksamhet.

- I ägardirektiven till MKB står bland annat att MKB ska verka för en långsiktigt tillräcklig tillgång på bostäder för särskilda grupper och att man därför ska bygga och förvalta ett ökat antal studentboenden. Därför är det bra om MKB kan ta ett samlat grepp över samtliga kommunens studentlägenheter som ett led i ambitionerna att förbättra bostadssituationen för de högskolestuderande i Malmö, säger Anders Rubin.

- Det byggs idag nästan inga nya studentboenden alls i privat regi och därför blir kommunens roll än mer viktig, inte minst när det gäller att "dammsuga" kommunens fastigheter för att få fram nya möjliga studentboenden, säger han.

Kontaktperson

Anders Rubin 070636 26 77