Skip to main content

Malmö stad anmäler mottagandet av ensamkommande

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 09:26 CET

Den dramatiska ökningen av antalet ensamkommande barn som anlänt till Malmö det senaste halvåret har inneburit att kommunen tvingats frångå normala rutiner. Bland annat har över 700 barn placerats på boenden utan att först ha fått träffa en socialsekreterare. Nu anmäls ankomstverksamheten för ensamkommande barn enligt lex Sarah.

Det var i somras som ökningen av antalet ensamkommande barn började öka avsevärt. I maj kom runt 40 barn i veckan, i augusti steg siffran till 40 barn om dagen och i november kom i snitt 175 barn per dag. Eftersom ökningen var oförutsägbar hade socialtjänsten och andra delar av Sociala resursförvaltningen svårt att hinna med.

En effekt blev att 711 barn placeras på boenden utan att först få träffa en socialsekreterare mellan den 29 maj och 27 september. Nu anmäls den bristande handläggningen enligt lex Sarah.

Samtidigt anmäls det övergripande mottagandet av ensamkommande barn, eftersom den ansträngda situationen kan medföra allvarliga konsekvenser. Det råder bland annat brist på lokaler som kan tjäna som ankomstboenden. Det är också svårt att rekrytera tillräckligt många erfarna medarbetare till boendena.

För att förbättra situationen har Malmö stad vidtagit flera åtgärder, främst inom Sociala resursförvaltningen. Bland annat har en ny, tillfällig avdelning för ankomstverksamheten för ensamkommande barn, med runt tusen medarbetare, skapats. Den 6 oktober gick Malmö stad också upp i central krisledning två för att snabbare kunna besluta om gemensamma åtgärder. En krisledningsstab arbetar nu kontinuerligt med mottagandet av ensamkommande barn.

– Det har varit en väldigt tuff tid. Nu hoppas vi att den nya organisationen ska ge oss bättre förutsättningar och skapa den långsiktighet som behövs för att klara situationen, säger Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på Sociala resursförvaltningen.

Lex Sarah
gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information: Annelie Larsson, direktör Sociala resursförvaltningen, 070-525 39 27

Utsänt av: Lotta Narvehed, kommunikatör: 0708-71 06 76