Skip to main content

Malmö stad, Antidiskrimineringskommittén och Koalitionen av Städer mot rasism

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 10:00 CEST

En internationell organisation av städer som vill jobba aktivt för att motverka diskriminering är ett initiativ från UNESCO som startade 2004. Syftet från början var att samla städer i hela världen i nätverk för att kämpa mot rasism. Nu finns en europeisk förening av städer och Malmö är en av medlemmarna och ingår dessutom i styrkommittén. Liknande föreningar håller på att byggas upp i andra världsdelar.

I Malmö startade i juni Antidiskrimineringskommittén med nio politiker och sju föreningar som ska arbeta mot diskriminering i dess olika former och särskilt uppmärksamma religiös och etnisk diskriminering. För kommittén är den 10-punktsplan med åtgärder mot rasism som Koalitionen av Städer har tagit fram ett viktigt underlag. I september reser tre av Antidiskrimineringskommitténs ledamöter till den konferens för europeiska städer som Koalitionen årligen håller, denna gång i Bologna. Där kommer det att ges möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan medlemsstäderna och att fördjupa sig i olika åtgärder som kan bli praktiskt användbara i Malmös arbete mot diskriminering.

Nytt för året är ett särskilt Ungdomsforum kopplat till Koalitionen som tillkommit på initiativ av FC Barcelona, och som har som mål att samla den unga idrottsrörelsen i kampen mot diskriminering. Resultatet av Ungdomsforum kommer att presenteras för Europarådet senare i höst. Malmö kommer att representeras av MFF, två 16-åriga fotbollsspelare med ledare deltar i detta.

- Förhoppningsvis utgör samarbetet med MFF starten på att öka engagemanget från idrottsrörelsen mot diskriminering efter förebild av FC Barcelona, säger Juha Jurvanen, ordförande i Malmös Antidiskrimineringskommitté.

För mer information, kontakta sekreteraren i Antidiskrimineringskommittén, Britta Ström, Stadskontoret, tel 040 - 34 10 59.