Skip to main content

​Malmö stad beslutar om kommunala ordningsvakter

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2020 17:05 CET

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att i samverkan med Polisområde Malmö ta fram en lämplig organisation för kommunala ordningsvakter. Syftet är att öka tryggheten och förebygga brott i ett antal utvalda områden.

Förutsättningarna att inrätta kommunala ordningsvakter i Malmö har utretts under ett års tid. Nu tas det konkreta steget att utforma en organisation.

Kommunala ordningsvakter ska inte ersätta polisen och deras arbete, utan endast komplettera polisens verksamhet, stärka det trygghetsskapande arbetet i staden och avlasta vid ordningsstörningar i avgränsade områden. Vilka områden och vilka tidpunkter som kan bli aktuella för de kommunala ordningsvakterna är upp till polisen att avgöra.

Att polisen samverkar med lokalsamhället om de lokala behoven har blivit allt vanligare. För att uppnå full effekt av polisens och kommunens trygghetsarbete ingår därför i dagens beslut att Malmö stad tillsammans med Polisområde Malmö och andra samverkansaktörer ska komma med förslag till organisering av en gemensam samverkansarena. En samverkande central, där personer i ledande befattning från olika sektorer samarbetar dagligen.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 27 februari 2020.

– Vi gör nu ett försök med att ta fram en organisation för kommunala ordningsvakter som är tänkt att vara ett komplement till polisens trygghetsskapande arbete. Beslutet bygger på en ännu tätare samverkan med polisen, och samverkan mellan flera aktörer är det som behövs för tryggheten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Alla Malmöbor ska kunna känna trygghet och frihet att kunna röra sig obehindrat i vår stad. Med kommunala ordningsvakter kan vi komplettera polisen med synlighet, ingripanden och förebyggande insatser på platser där det är särskilt angeläget. Detta är en fråga som Liberalerna drivit länge och jag är därför mycket glad över att det blir verklighet, även om jag önskar att det inte var nödvändigt, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36


(Ärende 16)