Skip to main content

Malmö stad fortsätter att finansiera professuren i Migrationsforskning

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:30 CET

Malmö 2010 02 03

Malmö stad kommer att fortsätta lämna ett årligt bidrag om 2,5 miljoner kronor till Malmö Högskola för finansieringen av gästprofessuren till Willy Brandts minne, med inriktning på migrationsforskning.  

Gästprofessuren har höjt Malmö Högskolas prestige och profil rörande migrationsforskning, både i och utanför Sverige. Det framgår av den utvärdering som ligger till grund för finansieringen.

Beslutet om att bidra med 2,5 miljoner kronor årligen avser perioden

2011-2020. Därefter kommer en ny prövning att göras.

Det slutliga beslutet i ärendet tas i kommunfullmäktige den fjärde mars.

– Gästprofessuren innebär en fantastisk stimulans till studenter, lärare och forskare vid Malmö Högskola, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Högskolan stärker på det här sättet också internationella profil som ett centrum för migrationsforskning.   

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 15)