Skip to main content

Malmö Stad genomför sin del av Malmöringen

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:44 CET

Malmö 2011 02 02

Malmö stad har nu för egen del fattat alla de beslut som ska göra det möjligt att bedriva pågatågstrafik på Malmöringen, med stationer vid Malmö C, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln. Det handlar bland annat om objektsgodkännade rörande besluten att bygga en ny station vid Rosengård och att bygga om Östervärns station. Sedan tidigare har Skånetrafiken och Malmö avtalat om driften av tågverksamheten och Trafikverket har för sin del deltagit i planeringsarbetet, bland annat genom att säkerställa att det finns nödvändigt utrymme för Malmöringen på de aktuella bandelarna. Nu återstår att få statens godkännande att trafikera Malmöringen med giltiga tillstånd.

Station Rosengård placeras söder om Amiralsgatan, med plattformar mellan Amiralsgatan och Rosengårdsstråket. I det angränsande området anläggs cykelvägar och i öster mot Törnrosen en större torgyta. Iordningsställandet av stationen, torget och den kringliggande offentliga miljön beräknas kosta 72 miljoner kronor. Vid Östervärns station byggs två perronger för att på bästa sätt anpassa stationen till Malmöringens dubbelriktade trafik, till en beräknad kostnad av 16 miljoner kronor. 

– Malmöringen är en synnerligen välmotiverad och kostnadseffektiv tågsatsning i hjärtat av Malmö som kompletterar och sprider Citytunnelns fördelar till områden i Malmös östra och södra delar. Aldrig tidigare har Malmös befolkning haft närmre till Köpenhamns arbetsmarknad och Lunds studieutbud, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

– Malmö stad gör nu sin del för att få igång persontrafiken så snabbt som möjligt runt Malmö. Vi hoppas nu att snabbt få de statliga beslut vi behöver för att trafiken ska kunna komma igång innan årets slut. Det är en viktig fråga för att fortsätta utvecklingen av ett hållbart trafiksystem, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.

– Det är viktigt att göra spårbunden kollektivtrafik tillgänglig i fler delar av Malmö och Malmöringen är en del i detta. Närheten till snabb och bekväm kollektivtrafik ska inte bara vara för människor som bor i Centrum. En station vid Rosengård ger många tusen människor möjlighet att på ett enkelt sätt välja att resa kollektivt, säger Anders Skans (V), gruppledare i fullmäktige.

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Karolina Skog, 040-34 36 57

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 17)