Skip to main content

Malmö stad ger Sveriges kommuner en chans att sänka sina IT-kostnader

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:34 CEST

Malmö Stad tar nu ett unikt initiativ för att sänka kommunernas IT-kostnader och öka effektiviteten – kommunen släpper användandet av system fritt.

-- Som unik åtgärd har Malmö stad och Alfa Kommun & Landsting gemensamt beslutat att erbjuda Föreningen Sambruks medlemmar att fritt nyttja de kompletta systemen Elit och Origo, säger Malmös IT-direk tör Claes-Olof Olsson.

Malmö stad har, tillsammans med det Malmöbaserade IT-företaget Alfa Kommun & Landsting, utvecklat två stora administrativa system, ett för hela skolverksamheten, kallat Elit, och ett för vård- och omsorgsverksamheten, benämnt Origo. Detta innebär att ”inträdes-biljetten” för föreningens medlemmar att nyttja dessa system elimineras. Därmed kan också kostnader för den fortsatta förvaltningen och vidareutvecklingen reduceras, vilket också stärker kommunernas möjligheter t ill verksamhetsutveckling.

-- Med detta nya initiativ tror vi oss kunna hjälpa till att sänka våra och våra kommunkollegers IT-kostnader. Vi hoppas att Föreningen Sambruk tar emot vårt erbjudande och att flera kommuner tar möjligheten att nyttja dessa moderna IT-system för väsentliga delar av den kommunala verksamheten. Detta resulterar också i nyttoeffekter för Malmö, i det att flera kommuner delar på bördorna för de fortsatta utvecklingsinsatserna, berättar Claes-Olof Olsson.

De senaste
åren har ett 60-tal kommuner samlats i föreningen Sambruk ([ http://www.sambruk.se ]www.sambruk.se), med syfte att effektivisera kommunernas IT-verksamhet. Malmö stad är en av medlemmarna och har aktivt deltagit sen starten. Nyckelorden för föreningens medlemmar är högre kvalitet, ökad tillgänglighet och sänkta kostnader.

-- Vi är en stor kommun och känner därför ett stort ansvar att medverka till att Sambruks idéer realiseras och utvecklas. Jag tror att kommunerna måste samverka mycket mer,
när det gäller IT-frågor, eftersom investeringarna blir allt dyrare. Våra verksamheter är ju så lika, så visst finns förutsättningarna för samverkan. Vårt och Alfa Kommun & Landstings gemensamma erbjudande kommer förhoppningsvis både att resultera i positiva effekter för Kommunsverige, men också följas av andra liknande initiativ avslutar Claes-Olof Olsson.

Alfa Kommun & Landsting är det utvecklingsbolag i Malmö, som på uppdrag av Malmö stad har utvecklat systemen Elit och Origo.

För vidare information:
Claes-Olof Olsson, IT-direktör Malmö stad, claesolof.olsson@malmo.se, 0703-141192 Bo Palmaer, vice VD Alfa Kommun & Landsting, bo.palmaer@alfakl.se, 0703-791128 Janne Dicander, huvudprojektledare Föreningen Sambruk, janne.dicander@stk.jonkoping.se, 0706-235306