Skip to main content

Malmö stad har fått högsta betyg

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 15:16 CET

Malmö stad placeras i högsta kategorin AAA av ett av världens ledande ratinginstitut, Standard & Poor’s. Institutet har nu tillkännagivit sitt beslut om Malmö stads rating.

AAA står för ”extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden”.

– Det är mycket glädjande att Malmö stad har fått högsta möjliga kreditbetyg från Standard & Poor’s. Det visar att vårt målmedvetna arbete med stark budgetdisciplin hos alla nämnder och styrelser och god ekonomisk hushållning under hela den tid som vi haft ansvaret för kommunens ledning gett bra resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu.

Standard & Poor´s uppmärksammar Malmös positiva ekonomiska utveckling. Vidare framhålls att Malmös utsikter är stabila och skuldsättningen förväntas hållas på en låg nivå med god finansiell beredskap.

Standard & Poor´s lyfter i sin analys fram Öresundsregionens starka tillväxt, integrationen med Köpenhamnsregionen med Öresundsbron och Citytunneln samt närheten till Skandinavien största flygplats. Malmös investeringar i infrastruktur och högskola samt befolkningstillväxten är också betydelsefulla. Standard & Poor´s ger också gott betyg till Malmös välskötta ekonomi och låga skuldsättning.

Kontakt:
Ilmar Reepalu, 0705-14 02 91

Övriga i Sverige som har fått AAA:
Västra Götalandsregionen, Lunds kommun, Stockholms stad, Kommuninvest, Sveriges Riksbank, Täby kommun, Kommunkredit, Svenska staten, Fysikhuset i Stockholm

Bakgrund:
En rating är en relativ bedömning av en kommuns eller ett landstings kreditvärdighet. I ratingen av kommuner tar institutet hänsyn till bland annat inkomstnivåer, sysselsättningstillväxt och nya företagsetableringar. För Malmö stad innebär en hög rating bland annat bättre tillgång till kapital och lägre räntekostnader.