Skip to main content

Malmö stad inrättar social investeringsfond mot hemlöshet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:30 CET

Malmö stad inrättar en social investeringsfond mot hemlöshet och har på onsdagen fattat beslut om riktlinjerna kring ansökningarna. Fondens femtio miljoner kronor ska finansiera förebyggande insatser, nya metoder och idéer som främjar utvecklingen av arbetet.

Bostadsbristen i Malmö tvingar kommunen till flera kortsiktiga och dyra boendealternativ, framförallt för att avhjälpa akut hemlöshet. Det innebär att det finns ett behov av att istället satsa på långsiktiga, ekonomiskt och socialt hållbara alternativ, och det är anledningen till att man nu inrättar en social investeringsfond. Genom att ytterligare satsa på det förebyggande arbetet kan man på sikt minska kostnaderna för de mer omfattande insatserna, men först och främst göra stora mänskliga vinster.

Investeringsfonden ska också kunna finansiera idéer som kommit fram under arbetet med till exempel Kommissionen för ett hållbart Malmö och Områdesprogrammen. Högt prioriterat är lösningar som innebär färre hemlösa barnfamiljer. 

En del av pengarna i fonden ska även riktas till förebyggande arbete som främjar personalhälsan i Malmö stad.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 21 mars 2013.

– Med hjälp av fonden kan vi arbeta med mer ekonomiskt och socialt långsiktigt hållbara lösningar, säger Carina Nilsson (S), socialkommunalråd.

– Hemlöshet är inte värdigt en stad som Malmö eller dess invånare. Med denna investeringsfond gör vi kraftfulla satsningar för att motverka hemlösheten i Malmö. Vi är också positiva till att investeringsfonden kan användas till förebyggande arbete som främjar personalhälsan, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Vi har skenande kostnader för hemlösheten. Grunden är bostadsbristen. Det är ovärdigt ett samhälle att inte alla har tillgång till ett hem. När den statliga bostadspolitiken lyser med sin frånvaro agerar vi som vanligt i Malmö. En social investeringsfond är ett verktyg för att skapa nya lösningar för hemlösa Malmöbor. Vi är övertygade om att allas rätt till en egen bostad är lönsamt, framförallt för den enskilde men också för kommunen, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 19)