Skip to main content

Malmö stad kräver miljonbelopp av Astar

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 11:05 CEST


Malmö stad begär att utbildningsföretaget Astar inom en månad betalar tillbaka 7,6 miljoner kronor som bolaget oriktigt fått ut efter felaktig personalredovisning. Kommunen kräver dessutom Astar på korrekta personallistor för hela perioden samt att företaget omedelbart lever upp till villkoren i avtalet, dvs 65% lärarbehörighet. I annat fall hävs avtalet om en månad.

Malmö stad riktar kravet mot Astars ägare, ThorenGruppen AB, som medgivit att Astar i Malmö ”medvetet och under längre tid” skickat in felaktigt underlag till kommunen. Enligt bolagets egen genomlysning av perioden oktober 2017 till februari i år har Astar haft 11 heltidstjänster mot utlovade 30 heltidstjänster i upphandlad utbildning av svenska för invandrare. Företaget har under samma period redovisat och fakturerat för 30 heltidstjänster, vilket enligt Malmö stads beräkningar omfattar 7, 6 miljoner kronor för mycket.

Om Astar inte uppfyller kraven, kommer Malmö stad att häva avtalet om 30 dagar, dvs i början av maj. Det innebär i så fall att de cirka 700 eleverna i Astars sfi-utbildning förs över till undervisning i Malmö stads regi.

-Vi har beredskap för att ta emot eleverna inom 30 dagar, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

För mer information, kontakta förvaltningsdirektör Lars Rehnberg: 0766 - 07 15 07

Utsänt av Annika Anjou, kommunikatör: 0708 - 44 76 87