Skip to main content

Malmö stad kritisk till utredning om allmännyttiga kommunala bostadsföretag

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 14:15 CET

Malmö 2010 01 13

Malmö stad ställer sig negativ till regeringens lagförslag gällande allmännyttiga kommunala bostadsföretag som man anser inte förmår lösa de brister som präglar bostadsmarknader i obalans. Störst kritik riktas mot förslaget om att kommunen ska driva verksamheten med allmännyttiga kommunala bostadsföretag på affärsmässiga grunder. Bland annat anser man att kommunens uppgift att ansvara för bostadsförsörjningen i kommunen frångås när man driver allmännyttiga bostadsföretag med vinstsyfte. Ändamålet med allmännyttiga bostadsföretag ska inte vara att uppnå maximal vinst, även om vinst kan uppkomma i verksamheten.

Malmö stad menar också att lagförslaget inte tar hänsyn till de skiftande förhållandena under vilka allmännyttiga bostadsföretag driver sina verksamheter. En kommun med en obalanserad bostadsmarknad förlorar, genom kravet på vinst, en möjlighet att använda sina kommunala bostadsföretag som hjälpmedel för att främja bostadsförsörjningen.

Om de allmännyttiga bostadsföretagen på grund av marknadsförutsättningarna inte har en möjlighet att driva verksamheten med affärsmässig vinst skulle det kunna resultera i en avveckling av verksamheten. Malmö stad anser inte att det är en rimlig lösning på ett allvarligt problem som rör invånarnas boendeförhållanden.

I yttrandet säger man också att lagförslaget inte ställer till några större problem i Malmö, men att Sverige består av många kommuner med olika förhållanden på de lokala bostadsmarknaderna.

– Det egna allmännyttiga bostadsföretaget är en av få verktyg för kommunerna att lösa viktiga frågor för kommuninnevånarna. Dessa frågor kan se helt olika ut i olika delar av landet och de förslag som nu läggs gör det svårt för många kommuner att utifrån sina förutsättningar göra det som de bedömer är bra för sina innevånare. Regeringens förslag är nationell lagstiftning när den fungerar som sämst - för ett genomsnitt som inte existerar, säger Anders Rubin, stadsbyggnadskommunalråd (S).

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 040-34 10 09

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 4)