Skip to main content

Malmö stad och Malmö Högskola satsar miljoner på skolforskning

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 10:36 CEST

Malmö stad och Malmö högskola satsar de kommande fem åren flera miljoner på stärkt skolforskning. Syftet är att stärka banden mellan det praktiska arbetet ute på förskolor och skolor och forskningen.

- Det är viktigt att förskolan och skolan utvecklas på vetenskaplig grund. Det handlar om att ge våra elever de bästa förutsättningar för det livslånga lärandet, säger Andreas Norbrant, Anders Malmquist och Eva Ahlgren, skoldirektörer i Malmö stad.

Ett femårigt avtal mellan Malmö högskolas rektor och de tre skoldirektörerna för Malmö stad har undertecknats. Syftet med satsningen är att stärka den praxisnära forskningsmiljön och bidra till att forskning och beprövad erfarenhet blir en resurs för förskolans, skolans och högskolans utveckling.

- Ytterst handlar det om att skapa bättre grund för lärare och lärande och för barns och ungas livsval, säger vicedekan och professor Susanna Hedenborg, Fakulteten för lärande och samhälle, LS.
- Det är ett viktigt steg framåt för att uppfylla att förskolan och skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som det står i skollagen.

Avdelningen Pedagogisk Inspiration Malmö arbetar med forskningsbaserat utvecklingsarbete, riktat mot kommunens förskolor och skolor och kommer därför att representera de tre skolförvaltningarna i samarbetet med Malmö Högskola. Totalt satsar Malmö högskola och Malmö stad en och en halv miljon per år i fem år vardera på satsningen.

- Vi är väldigt glada för det här samarbetet och ser att vi kan lära av varandra och bli starka ihop. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller skolutveckling. Det har Malmös barn och unga glädje av, säger Andreas Norbrant, Anders Malmquist och Eva Ahlgren, skoldirektörer i Malmö stad.

Kontaktpersoner:

Andreas Norbrant, förskoledirektör, 0706-634724
Anders Malmquist; grundskoledirektör, 0708-540208
Eva Ahlgren, direktör Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen, 070 – 834 38 50
Susanna Hedenborg, professor och vicedekan, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola 0709-655 495
Roberto Citterio, avdelningschef Pedagogisk Inspiration, 0707-176411